Når jeg bliver syg, vil jeg gerne indlægges på et datacenter

Når jeg bliver syg, vil jeg gerne indlægges på et datacenter


  Indlæggelse på et sygehus? Nej tak. En sygeseng på et datacenter, ja tak. Så undgår man at blive smittet med tilstødende infektioner fra dårligt indeklima. Sådan lyder udmeldingen fra dr. Stephanie Taylor.

  Det bør vække bekymring, når en læge, som er certificeret i infektionskontrol fortæller, at indeklimaet på et datacenter er sundere end indeklimaet på et almindeligt sygehus. Ikke desto mindre er det budskabet fra dr. Stephanie Taylor, som med sin opsigtsvækkende overskrift går sygehusenes indeklima på klingen. Du kan læse hendes artikel i fuld længde nedenfor.   Omhyggelig overvågning af datacentre

   Varme-, ventilations- og klimakontrol i betydningsfulde bygninger og kontrol af indendørsluft er ikke helt det samme! I mine forberedelser til denne artikel om vigtige anlæg til luft- og klimakontrol er jeg blevet imponeret over, med hvilken præcision datacentrene overvåger kvaliteten af indendørsluften.

   Som læge med professionel erfaring med infektionskontrol er jeg misundelig på den omhyggelige overvågning og de forholdsregler, som man arbejder med i disse datacentre. På hospitaler kan patienterne blive syge eller dø af følgerne af kontaminering af indendørsluften.

   Den omhu, operatørerne udviser i deres overvågning af hvert enkelt datacenter – som hver især udgør en del af vores elektroniske kulturs ”neurale netværk” – øgedes i 2006, da brugen af bly i printkort blev indskrænket, efter der var påvist en klar forbindelse mellem eksponering for bly og forgiftning af den menneskelige hjerne. Denne opmærksomhed på giftigheden af bly førte til nye regulativer, som indskrænkede brugen af loddemetal, der indeholdt bly, og gjorde det obligatorisk at skifte til loddemetal af kobber, tin eller sølv. En uforudset konsekvens af overgangen til disse mindre giftige metaller var, at der forekom alvorlig korrosion ved tilstedeværelsen af svovl og andre gasformige urenheder. På steder, hvor udendørsluften indeholder svovlforurening, er ”snigende korrosion” blevet et stort problem.

   Forkert luftfugtighed kan ødelægge vigtige data

   Hævet over enhver tvivl er det, at når korrosion påvirker tilgængeligheden af vigtige data fra harddiskdrev eller beskadiger grafikkort, bundkort, kondensatorer og transistorer kan det få ødelæggende følger. Problemer med datalagring og -transmission kan true grundlæggende infrastrukturer i vores samfund, både med hensyn til sikkerhed, penge og dagligdagen generelt. Så det er forståeligt, at kravene i datacentrene indbefatter strenge grænser og realtidsovervågning for partikelforurening samt målinger af temperatur og relativ fugtighed.

   Som en konsekvens af sårbarheden af disse nye metaller bliver kvaliteten af indendørsluften såvel som lufttemperaturen og den relative fugtighed omhyggeligt kontrolleret og overvåget. HEPA-partikelfiltrering, som fjerner støv, målinger af hhv. den absolutte temperatur og vådtemperaturen med henblik på overvågning af den relative luftfugtighed, forsegling af rum samt omhyggelig placering af luftindtag er alt sammen tiltag, der både skal mindske forurening, som kan forårsage korrosion, og sørge for en god varmefordeling.

   Hospitalers overvågning af indeklimaet halter

   Mange er opmærksomme på den byrde, som infektioner påført via hospitalsplejen udgør for de indlagte og for hospitalernes budgetter. Der er for mange patienter, der lider skade eller dør af infektioner de får under deres hospitalsophold. Luftbårne vira, infektiøse aerosoler og meget tør indendørsluft kan skade patienternes luftveje og forøge risikoen for en infektion påført via hospitalsplejen. Og stadig er overvågningen af kvaliteten af indendørsluft på hospitalerne ikke nær så præcis eller konsekvent som den, der foregår på datacentrene.

   Hospitaler kan tage ved lære af datacentrene 

   At forstå, hvilken rolle måling af kvaliteten af indendørsluft og varme-, ventilations- og klimakontrol har på hospitalspåførte patientlidelser, er svært af mange grunde. Manglen på en klar sammenhæng mellem måling af kvaliteten af indendørsluft og patientlidelser kan skabe en ude af øje, ude af sind”-mentalitet for sundhedspersonalet og de bygningsansvarlige. Ikke desto mindre ved man tilstrækkeligt om, hvor meget, måling af kvaliteten af indendørsluft betyder for patienternes tilstand, til at vi bør lære af den luftkontrol, der foregår i betydningsfulde bygninger som datacentrene.

   Lad os sammenligne nogle af faktorerne i disse betydningsfulde bygninger med hospitalerne og se, hvordan vi kan forbedre oplevelsen for de indlagte. Hvilke forskelle er der på, hvordan kvaliteten af indendørsluft kontrolleres i hhv. betydningsfulde bygninger og på hospitaler?

   3 tiltag til en start på et bedre indeklima

   Ligesom operatører af datacentre må hospitaler iværksætte tiltag, som eliminerer luftbårne kontaminanter, der er skadelige for patienterne. Disse trin skal omfatte:

   1. Best practise-designstandarder baseret på dataunderstøttede løsninger

   2. Fortløbende miljøovervågning med realtids-feedback

   3. Opbevaring af registrerede data for at kunne sammenholde med patientproblemer

   Incitamenterne skal være positive frem for negative (dvs. gulerod frem for pisk).

    Tilbage til nyheder