01.11.2016

Sådan får du et sundt indeklima - se hvad WHO anbefaler


  Vinteren står for døren, og med den følger ofte influenzaepidemier. Adskillige undersøgelser viser, at risikoen for eksempelvis smitte med influenza stiger væsentligt, hvis luften bliver for tør og luftfugtigheden for lav.

  Denne kendsgerning er ikke ny viden. Faktisk offentliggjorde World Health Organization (WHO) en rapport i 1968, som også anbefaler at luftfugtigheden skal styres for at sikre vores helbred bedst muligt:

   "Fra et sundhedsmæssigt synspunkt bør luftfugtigheden ikke være højere end 60 % eller lavere end 30 %." 

   Du kan downloade WHO's rapport The Physiological Basis of Health Standards for Dwellings for mere information.

   Derfor hænger tør luft og influenza sammen

   Når den kolde luft, som indeholder mindre vand varmes op, bliver den relative luftfugtighed mindre og luften mere tør. Det betyder at vira og bakterier spredes hurtigere, samtidig med at immunforsvaret er udfordret og vi er mere modtagelige. Slimhinderne og svælget påvirkes af den tørre luft og bliver mere gennemtrængelige for vira og bakterier.
   Studier har vist at især influenzavirus har tendens til at blive mere modstandsdygtig i den tørre indeluft. Derfor ser vi ofte epidemier af influenza om vinteren.

   Er der styr på luftfugtigheden på din arbejdsplads eller er du og dine kolleger udsat for tør luft? Tag vores indeklima-test og få svaret.

   Tilbage til nyheder