Vores mission

Vi forstår vores kunders særlige behov og påtager os at rådgive og støtte dem professionelt ved at levere energioptimerende løsninger, som fremmer produktiviteten, bæredygtigheden og sundheden.

Vi leverer produkter og serviceydelser i verdensklasse med brancheførende performance og kvalitet.

Vi garanterer vores kunder, at alle de løsninger, vi leverer, fungerer ordentligt og effektivt i hele deres levetid.

Vi samarbejder med vores kunder omkring service med henblik på at maksimere og opretholde afkastet af deres investering i vores luft- og vandteknologier.

Vi er den globale markedsleder inden for luftbefugtning, og vi former denne specielle niche gennem innovation.

Vi skaber et arbejdsmiljø, som er dynamisk, udfordrende, motiverende og givende for alle vores medarbejdere, og som udnytter deres evner i en kultur, der er præget af tillid, selvstændighed, ansvarlighed og anerkendelse.

    

Vores stakeholders

Condair tilpasser sin forretning til alle dem, som har en interesse i virksomhedens succes. Vi har et langsigtet fokus, og vi ved at vi kun lykkes på den lange bane med hjælp fra vores stakeholder. Vi har udarbejdet et værdisæt som danner grundlag for et sundt samarbejde med dem som er involveret i virksomhedens succes. Dialog med alle dem som er involveret i virksomhedens succes er en vigtig del af at blive bedre til det vi laver.

Condairs mission er udgangspunkt i kundernes behov

Kunder

Vi tager udgangspunkt i kundens behov og sørger altid for at finde den bedste løsning til kundens situation.

Condairs mission er at give vores forhandlere konkurrencemæssig fordele

Forhandlere

Vores produkter giver vores forhandlere mulighed for at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Condair´s mission er at udfordre vores medarbejder

Medarbejdere

Vi giver vores medarbejdere udfordrende og tilfredsstillende opgaver.

Condair´s mission er at skabe samarbejdspartner på lang sigt

Leverandører

Vi anser vores leverandører for samarbejdspartnere på lang sigt, som kan regne med os.