Avanceret klimamåling til arkæologiske skatte

Forfattere: Dr. Katharina Schmidt-Ott, chef for arkæologiske genstande, nationalmuseet i Zürich og Martin Bader, arkæologiske genstande, nationalmuseet i Zürich

Den permanente arkæologiske udstilling på det schweiziske nationalmuseum blev åbnet i nationalmuseets nye bygning i august 2016. Her udstilles udvalgte arkæologiske genstande fra museets samling sammen med lånte genstande fra hele Schweiz. Disse skatte omfatter alt fra en stenalderøkse, træarkader, gyldne arm- og halsringe til et skrøbeligt stykke tøj fra den tidlige middelalder.

Genstande fra de forskellige materialegrupper har sommetider specielle klimakrav. Genstande af organiske materialer kræver moderate, stabile betingelser, de kan reagere over for selv små udsving i fugtigheden med uoprettelig skade på grund af belastning af materialerne. Genstande af metal er bedre beskyttet mod korrosion, hvis de udstilles i tørre omgivelser.

Nationalmuseets nye bygning giver ideelle klimabetingelser for udstillinger. For at justere klimaet inden i montrerne optimalt efter udstillingsgenstandene bruges der såkaldte klimakontrolkamre. Disse kamre forbindes til udstillingsområdet, men der er separat adgang til dem udefra. Ved at tilføje materialer med en passiv effekt på klimakontrollen, som f.eks. tørremidler, kan fugtigheden justeres og stabiliseres individuelt. Potentielle svingninger skal dog identificeres og udbedres hurtigt, derfor er overvågning ved hjælp af klimamålere er ekstremt vigtig.


Mini-dataloggere overvåger klimaværdierne

Nationalmuseet har i ca. 30 år foretaget målinger af miljøkvaliteten både indendørs og i udstillingsmontrerne. I takt med den tekniske udvikling er de første mekaniske hårhygrometre dog løbende blevet erstattet af elektroniske systemer. Ud over funktionaliteten skal de nye målesystemer være så visuelt diskrete og miljøvenlige som muligt.

Siden 2011 er klimadataene i montrerne blevet målt individuelt med dataloggere af typen MSR145 fra den schweiziske måleteknologivirksomhed MSR Electronics GmbH. Takket være de relativt små målehoveder har dette system hurtigt etableret sig som diskret måleudstyr. Datahukommelsen og batterikapaciteten gør disse uafhængige mini-dataloggere udstyret med temperatur- og fugtsensorer i stand til at foretage kontinuerlige målinger i op til et år. Der var brug for gennemsnitligt 20 af disse måleenheder til hver udstilling. Tidligere skulle klimakontrolkamrene dog altid åbnes, og dataloggerne skulle aflæses individuelt.

Cloud-løsning uafhængigt af din placering

Med den nye trådløse MSR385WD-datalogger bruger nationalmuseet nu et radiosystem, som giver større frihed, hvad angår målesteder, og som gør den tidskrævende, individuelle aflæsning af måleværdierne overflødig. Overførsel af måledataene via det mobile netværk muliggør en sikker og konstant kontrol af klimaværdierne. Systemets hjerte er MSR385WD-dataloggeren.

Den har et integreret ISM-bånd med modtagermodul, via hvilket den modtager og lagrer data fra op til ti sendermoduler. Op til ti sendermoduler kan vises samtidig på displayet. Sendermodulerne (MSR385SM) i det lille kabinet vejer ca. 25 g og måler kun 35 x 55 x 25 mm; de kan placeres i udstillingsmontrens klimakontrolkammer. Med en diameter på kun 6 mm og en længde på 23 mm er det lille målehoved knap nok synligt.

Måledataene i den permanente udstilling "Arkæologi i Schweiz" sendes direkte fra sendermodulet til en loftmonteret modtager (MSR385WD), som er forbundet med internettet og sender data til MSR SmartCloud. Cloud-løsningen, der administreres af MSR Electronics GmbH, lagrer måleværdierne i en database. Derfor kan de aktuelle måleværdier fra flere dataloggere ses af autoriseret personale via internetadgang. På den måde kan de ønskede udstillingsmontrer kontrolleres via MSR385WD med nogle få klik, uanset hvor du er.

Dataene fra forskellige udstillingsmontrer kan defineres som en gruppe og hentes samlet. Hvis der er tale om lånte genstande, samles måledataene specifikt til den individuelle udlåner. Der kan desuden specificeres alarmværdier for hver enkelt målesensor. Hvis en alarmværdi overskrides, sendes der en advarsel via e-mail, som gør den ansvarlige medarbejder i stand til at reagere med det samme.

Udviklingen af MSR-dataloggerne med trådløse sensorer har gjort klimakontrollen i det schweiziske nationalmuseum betydeligt nemmere. Systemet bruges, ud over i den permanente arkæologiske udstilling, også i øget omfang til skiftende udstillinger med lånte genstande af topkvalitet.

Se billeder fra Nationalmuseet i Zürich

Har du behov for at måle jeres klimabetingelser?

Læs om andre steder, hvor de bruger instrumenter til måling...