Klimaovervågning i den historiske medicinske samling i Zürich

Forebyggende konservering af kunst og kulturelle værdigenstande af Prevart GmbH

Prevart GmbH – koncepter til konservering af kulturelle genstande, Karin von Lerber, 20.10.2011

Museer opbevarer ofte unikke genstande i deres samlinger. Ud over den æstetiske værdi giver de også spændende oplysninger om fortiden. Ved hjælp af forebyggende konservering er der mulighed for at bevare disse kunstværker og kulturelle værdigenstande til glæde for så mange fremtidige generationer som muligt. Indenfor museums branchen hjælper dataloggere til at overvåge miljøforhold, som f.eks. temperatur, fugtighed og lys over en lang periode. Formålet er at finde frem til de korrekte klimaforhold for at sikre den bedst mulige bevarelse af genstandene.

Winterthur-firmaet Prevart GmbH er specialist inden for konservering af kulturelle værdigenstande og museumsplanlægning. Firmaet udarbejder omfattende koncepter til sine kunder inden for forebyggende konservering og tilbyder råd og vejledning under implementeringen af foranstaltningerne. Et vigtigt aspekt er her overvågningen af miljøforholdene. Museer gør en stor indsats for at holde klimaet i deres rum så stabilt som muligt for at beskytte de kulturelle genstande, der opbevares her. For størstedelen af de opbevarede genstande har det vist sig, at en relativ fugtighed mellem 45 % og 55 % er passende. På trods af disse anstrengelser ses der ofte mugdannelse. Materialer reagerer meget forskelligt på svingninger i temperatur og relativ fugtighed.

Mugdannelse truer historiske samlinger

Hvis man tager den ortopædiske samling i den historiske medicinske samling i Zürich som eksempel, tydeliggøres de vanskeligheder, som mange samlinger står overfor, når det drejer sig om dannelse af mikroklimatiske zoner (i zonen med den høje relative fugtighed). I rummet i kælderen ved siden af en ydervæg står pladsbesparende rækker af metalmontrer med glasdøre. En affugter holder fugtigheden i rummet stabil. På trods af dette har der været store problemer med mugdannelse på lædergenstande inde i montrerne. Der er en formodning om, at montrerne er relativt lufttætte, hvilket vil sige, at luftudskiftningen med rummet generelt er ret begrænset.

Der er ligeledes en formodning om, at metallets varmeledningsevne er medvirkende til at skabe de mikroklimatiske zoner. Ved overgangen mellem de forskellige årstider afkøles de områder af montrerne, der vender ind mod væggen, muligvis hurtigere, hvilket fører til en lokal forøgelse af den relative fugtighed. Montrernes materialer er ikke hygroskopiske, hvilket vil sige, at øget fugtighed kun kan absorberes af selve genstandene i samlingen. Når materialer som læder, træ og tekstiler absorberer fugtighed, forsvinder denne fugtighed kun langsomt i tørre omgivelser. Over en længere periode medfører det et øget indhold af fugt i materialet, som kan være nok til at aktivere eventuelle tilstedeværende mugsporer.

Mindre risiko for skader takket være klimaovervågning

For at teste denne hypotese udføres der p.t. klimamålinger over en længere periode i 5 af metalmontrerne parallelt med rengøring af genstande, montrer og rum. Én montre holdes lukket, én står helt åben, én står lidt åben, én står åben, men er beskyttet mod støv af tyndt papir, og yderligere én montre er lukket, men har fugtabsorberende poser indeni. Klimaet i rummet måles også. Alle målinger foretages i samme højde over gulvet og langs med ydervæggen. Seks MSR145-dataloggere udstyret med 900 mA-batterier bruges til disse målinger. De giver takket være deres store hukommelse og batterikapacitet mulighed for uafbrudte målinger over en periode på et år.

Loggernes kompakte størrelse gør det muligt at placere dem diskret inden i udstillingsmontrerne, og det lange USB-kabel betyder, at data, der gemmes af loggeren, kan overføres til en pc hver måned, uden at man behøver flytte enheden. En evaluering af de hidtidige resultater tyder på, at montrerne lukkes igen i fremtiden, og at de fugtabsorberende poser bliver placeret inden i montren i hjørnet, som er den montre, der påvirkes mest af kulden nedefra. I ca. tre uger om sommeren skal de fugtabsorberende poser reducere spidsværdierne for fugtigheden på 60 % relativ fugtighed til 55 % relativ fugtighed i fremtiden for denne ene montre i hjørnet.

Se billeder fra museet i Zürich

Interesseret i at vide mere om klimaovervågning?

Læs om flere steder, der benytter instrumenter til overvågning...