Jo tørrere luft, jo bedre indeklima. Fugtig luft er dårlig luft. Den slags misforståelser er desværre ikke ualmindelige. Mange tror at luften skal være så tør som muligt for at være god for mennesker, indeklima og bygninger.

Det er nødvendigt med en nuanceret vurdering af luften

Det er for let blot at prædike om at få luften så tør som muligt. Selvfølgelig må indeklimaet heller ikke blive for fugtigt. I stedet handler det om at kigge nærmere på luftfugtigheden, og undersøge om indeklimaet befinder sig inden for det anbefalede område, for at kunne sige om man har for tør eller for fugtig luft. Først på det tidspunkt er det muligt at sige, om man har et godt eller dårligt indeklima samt om hvilken rolle luftfugtigheden spiller.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i en indeklima-rapport fra 2013, at den relative luftfugtighed bør undersøges for at afklare om den er for høj eller for lav.
Download Sundhedsstyrelsens rapport Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler her.

Hvilken luftfugtighed giver det bedste indeklima?

Den optimale relative luftfugtighed i arbejdsmiljøer er mellem 40 % RH og 55 % RH. Dette niveau giver de bedste forudsætninger for et sundt indeklima, som tager hensyn til de mennesker som skal opholde sig i rummet.

WHO (World Health Organization) giver disse anbefalinger: 

"Fra et sundhedsmæssigt synspunkt bør luftfugtigheden ikke være højere end 60 % eller lavere end 30 %." 

Du kan downloade deres rapport The Physiological Basis of Health Standards for Dwellings for mere information.

Fakta om tør luft

 • Problemet med tør luft er størst i vintermånederne, fordi luften ikke indeholder så meget vanddamp i koldt vejr som i varmt vejr. 
 • Mennesket indånder ca. 600-650 liter luft pr. time. 
 • I vintermåneder mister man ca. 20-25 % ekstra væsker gennem hud og ved vejrtrækning. 
 • Arbejdsmiljøet påvirker vores krop en stor procentdel af døgnet. På et år bliver det til ca. 1650 timer. 
 • I over halvdelen af arbejdstimerne vil luften være for tør (under 40 %). 
 • Kontor- og produktionsmiljøer vil ofte få problemer med for tør luft som følge af ventilation, belysning, opvarmning eller anden varmeafgivelse fra procesudstyr. 

Luften er for tør i knap halvdelen af arbejdstiden

Diagrammet nedenfor viser at luften er for tør i over halvdelen af arbejdstiden, og at du i disse tilfælde bør øge luftfugtigheden ved at befugte.

      

      

Luftfugtigheden er for høj i langt færre arbejdstimer, og i disse tilfælde bør du affugte for at opnå en luftfugtighed som er god for dit helbred.

Almindelige symptomer på for tør luft

       • Øjenproblemer topper listen over arbejdsmiljøklager. For lav luftfugtighed er en væsentlig forklaring. Download artiklen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø her. 
       • Luftbårne vira har gode levevilkår ved for lav luftfugtighed. Arbejdsmiljøer med for tør luft kan derfor mindske sygefraværet ved hjælp af befugtning. 
       • Tør hals, hæs stemme og vedvarende hoste er symptomer på for tør luft. Især call-centre vil mærke denne gene, hvis de ikke har befugtning. 
       • Hovedpine, ru og tør hud, statisk elektricitet og støv hører også til blandt gener fra for lav luftfugtighed på kontoret. 
       • Udmattelse, træthed og koncentrationsbesvær kan også forbedres ved at sørge for den rigtige luftfugtighed.

       Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning