HACCP og ISO 22000

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) er en international, anerkendt systematisk metode til opbygning af et sikkert hygiejnestyringssystem. Metoden anvendes verden over bl.a. inden for fødevareproducerende virksomheder, hospitalssektoren og andre brancher hvor der stilles høje krav til hygiejnesikkerhed, og hvor det er et krav at man kan dokumentere at de producerede varer ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

HACCP-systemet er udviklet i 1960’erne af NASA, som anvender metoden til at sikre at de levnedsmidler som indgår i rumfartsprogrammet altid er af højeste kvalitet ud fra den betragtning at en syg astronaut ikke er noget bevendt.

I Danmark er HACCP-metoden og kravene til et hygiejnestyringssystem beskrevet i DS/EN ISO 22000, som gælder for virksomheder i fødevarebranchen.

Hygiejnekontrol med HACCP-metoden

HACCP-metoden er opbygget således at den systematiske undersøgelse og gennemgang af alle certificerede processer, resulterer i et hygiejnestyringssystem som giver dokumenteret sikkerhed for at fødevaresikkerheden er i top.

På dansk kaldes et HACCP-system også for et “egenkontrolprogram”, idet det er virksomhedens eget hygiejnestyringssystem, som skal sikre at kvaliteten altid er i orden.

Alle virksomheder og detailhandlere som beskæftiger sig med fødevarer skal i dag have et godkendt “Egenkontrol-program”.

Bakteriologisk rent vand eliminerer sundhedsrisiko

Når der befugtes med dysesystemer, forstøves vand ud i det lokale, hvor man ønsker at styre luftfugtigheden. Det er af afgørende betydning, at vandet som anvendes er rent og bakteriefrit, så der ikke opstår en sundhedsrisiko for de mennesker der opholder sig i de lokaler som befugtes.

Condair sikrer rent vand for kunderne

Vand er et vigtigt levnedsmiddel, og der er samtidig mange bakterier som naturligt lever i vandbårne systemer eller kan binde sig til vand-aerosoler. 

Der findes pt. ingen myndighedskrav for kontrol af vandkvalitet i befugtningsanlæg og der findes ingen standard for hvor mange mikroorganismer, der må være i vandet som anvendes til befugtning.


Der findes myndighedskrav til antallet af mikroorganismer i drikkevand og hvor ofte drikkevandet skal kontrolleres, men kravene til drikkevandet kan ikke umiddelbart overføres til befugtningsanlæg, da vandet ikke indtages, men forstøves og optages i luften.

Vores befugtningsanlæg MLP, MLP RO og MLP HRO er certificeret i henhold til ISO 22000 og HACCP. 

Retningslinjer for kimtal i luft og vand

I Tyskland findes retningslinjer for kimtal i luft og vand, som skal overholdes ved installering af befugtningsanlæg i industrilokaler.

For at sikre at vandet som forstøves fra befugtningsanlægget ikke udgør en risiko, skal der tages specielle forholdsregler. Dette indebærer, at befugtningsanlægget skal være opbygget i hygiejnisk design og der skal tages hygiejniske forholdsregler, dels ved fremstilling og montage, dels ved efterfølgende drift, service og vedligeholdelse.

Vil du vide mere om HACCP og ISO 22000?

Mere viden om hygiejne og ISO- certificeringer....