Vandkvalitet og bakteriologisk rent vand

Befugtning med rent vand

Som udgangspunkt kræver vores luftbefugtningsanlæg, at det tilførte vand er af drikkevandskvalitet.  

Kvalitetskrav til drikkevand i Europa

I Europa findes der normer for hvor højt et indhold der må være af forskellige stoffer og mikroorganismer i vandet, for at det må anvendes til drikkevand. Disse er beskrevet i EUs drikkevandsdirektiv 98/83/EEC og i Danmark i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Høje krav til vandkvaliteten

Selvom vandet er rent og uskadeligt at drikke, kan det dog indeholde stoffer som gør, at det ikke umiddelbart kan anvendes til befugtning. Det er derfor vigtigt, at vandkvaliteten er kendt, når befugtningsanlægget skal dimensioneres.

For at vores produkter har optimal drift stilles der følgende krav:

Vandkvalitet (hårdhed): Max 2 ºdH
Ledningsevne: Mellem 5 og 500 µS/cm

Bakteriologisk rent vand med BactiQuant-analysemetode

Vores kompetencer og store erfaring i køle- og befugtningsbranchen har givet os eneforhandling i Norden på den anerkendte, patenterede BactiQuant-metode.

BactiQuant-metoden bruges til måling af bakterieaktivitet i vandet. Vores specialuddannede teknikere udfører flere end 1.500 BactiQuant-målinger om året, og de kan på mindre end 30 minutter aflæse den bakteriologiske kvalitet af vandet.

Dermed sikrer vi, at vores kunders anlæg er bakteriologisk rene.

Læs mere om rent vand og vores serviceprogram der sikre vandkvaliteten i vores brochure.

Vil du vide mere om rent vand og vandkvalitet?

Få mere viden om vores HACCP- og ISO- certificeringer....