Nedbring sygefraværet med et sundt indeklima

Luftfugtigheden har stor betydning for indeklima, smittespredning og sygefravær.


Kritisabelt indeklima blandt kontoransatte

To nye artikler peger på, at luftfugtigheden kan påvirke kontoransattes trivsel på arbejdspladsen.


Indikatorer for indendørs absolut luftfugtighed og estimerede effekter på influenzaviras

En luftfugtighed på mellem 40 og 60 % har en markant indvirkning på viras smitte- og overlevelsesev...

Nyt banebrydende studie viser, hvordan befugtning beskytter mod influenza


Vi ved alle, at influenza topper i vintermånederne, og vi gør, hvad vi kan for at undgå at blive syge. Vi vaccinerer os, bruger håndsprit og holder os væk fra folk, der nyser. Hvad kan vi ellers gøre?

  Et nyt studie af Dr. Akiko Iwasaki på Yale University har vist, at en relativ luftfugtighed (RH) på 50 % yder en fremragende beskyttelse mod influenza. Tidligere undersøgelser har tydeligt påvist, at de omgivende betingelser såsom tør luft påvirker overførslen af influenzavirus, men dette studie er det første, der viser den mekanisme, hvormed befugtning reducerer sygdom og dødelighed i en dyremodel, der også gælder for mennesker.

   Det fremragende arbejde, som Akiko Iwasakis immunbiologiske laboratorium har gennemført, leverer nye og afgørende svar på spørgsmålene om de sundhedsmæssige fordele ved en balanceret befugtning.

   Iwasaki besvarer disse spørgsmål:

   • Hvilken effekt har en balanceret indendørs luftfugtighed på mennesker, der udsættes for influenzavirus?

   • Hvad er beskyttelsesmekanismerne ved en balanceret befugtning?


   Mange årsager til spredning af influenza om vinteren

   Vi har i årtier vidst, at udbrud af influenza finder sted om vinteren, hvor der er behov for indendørs opvarmning. Årsagerne til, at folk rammes af influenza om vinteren, er blevet diskuteret livligt, og forklaringerne på denne årstidssammenhæng har blandet andet været:

   • Eksponeringen af for lave temperaturer
   • Lav inden- eller udendørs luftfugtighed
   • Indendørs trængsel med øget overførsel over korte afstande i form af kontakt eller mikrodråber fra nys
   • Et reduceret niveau af D-vitamin i blodet på grund af mindre sollys.


   Influenza står årligt for mindst en halv million dødsfald

   At forstå drivkræfterne bag årstidsbestemt influenza og dermed vide, hvad vi kan gøre for at nedsætte den sygelighed og dødelighed, der er forbundet med influenzaen, er ikke bare teoretisk interessant. Det er et meget vigtigt emne, eftersom infektioner med årstidsbestemt influenza fortsat stiger og medfører mindst en halv million dødsfald om året verden over. En balanceret luftfugtighed er en beskyttende foranstaltning, der understøtter vaccination og er et led i en indsats, der kan redde millioner af liv.

   Korrekt befugtning minimerer spredning af virus

   Det har vist sig, at tør indendørs luft forværrer influenzaudbrud, og reguleres den relative luftfugtighed til mellem 40 og 60 %, minimerer det de enkelte trin i virusinfektions- og overførselsprocessen. Dette er det første studie, der tydeligt påpeger de fysiologiske mekanismer, der ligger bag den forbedring, der opnås ved en balanceret befugtning.

   Denne banebrydende undersøgelse benyttede genmodificerede mus med immunforsvar svarende til mennesker, og der er dermed tale om ideelle forsøgsdyr.

   Studiets resultater viser:

        • Mus inficeret med influenza A formåede at opretholde en sund kropsvægt og -temperatur og overlevede længere i omgivelser med en RH på 50 % end en RH på 20 % – dobbelt så mange mus var i live ved eksperimentets afslutning.

        • Mus, der var udsat for en RH på 10 %, var dårligere til at fjerne virussen fra deres lunger og udviste en fortsat viral vækst. Omvendt var de mus, der var omgivet af en RH på 50 %, mere resistente over for virussen, havde færre vævsskader fra betændelse og generelt mildere symptomer.

        • En lav luftfugtighed på 10 % RH mindskede luftvejenes naturlige evne til at beskytte lungerne. Denne barriere i form af mukociliær rydning består af små, tynde hår (fimrehår), der skyller partikler opad og væk fra det dybtliggende, sårbare lungevæv i et lag af slim. Dehydreret og klæbrig slim viste sig at begrænse fimrehårenes bevægelse, så influenzavirussen kunne slå sig ned i det dybtliggende væv.

         • Når skaden var sket i form af en infektion, mindskede en lav luftfugtighed på 10 % RH luftvejsreparationen.

         • Den beskyttende immunrespons mod influenza A var stærkere ved 50 % RH sammenlignet med 10 % RH.

         Vigtigt med en luftfugtighed på 40-60 %

         Studiet understreger behovet for at opretholde en indendørs RH på 40-60 % på steder som boliger, skoler, institutioner, kontorer, hospitaler, fly og alle andre befærdede områder.

         Disse resultater er et ægte gennembrud, når det kommer til kontrollen af infektionssygdomme. Akiko Iwasaki påviser, at en balanceret befugtning styrker vores immunforsvar og dermed kan anvendes mod andre sygdomme og ikke kun influenza.

         Dette arbejde baner vejen for en helt ny tilgang til sygdomsbekæmpelse.

         ”ASHRAE må anerkende dette fremragende studie som evidens for at arbejde for minimumsniveauer af relativ luftfugtighed i befærdede erhvervsejendomme, ” siger Dr. Taylor, der er medlem af ASHRAE’s Environmental Health Committee.

         Er du interesseret i at vide mere? Så kan du se en video omkring undersøgelsen.

         Det er muligt at læse mere om dette banebrydende studie på vores Videnskabelig dokumentation side. 

         Tilbage til nyheder