Udgivet: Januar 2019

Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Tør luft skyld i kritisabelt indeklima blandt kontoransatte

Kilde: Wolkoff, P. "Indoor air humidity, air quality, and health - An overview." Wolkoff, P. "The mystery of dry indoor air - An overview."

Gener som tørre øjne, hovedpine og træthed blandt ansatte i kontormiljøer bliver oftest kædet sammen med dårlig eller manglende udluftning. Det fremkommer dog, af to nye artikler fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at luftfugtigheden også spiller en væsentlig rolle.

Der skal mere til end daglig udluftning i kontorlokalerne for at forbedre indeklimaet, viser en analyse af den aktuelle viden, der er sammenfattet i to nye reviews. ”Indholdet af fugt i luften spiller en meget væsentlig rolle for indeklimaet og medarbejdernes trivsel, og det bliver desværre overset i dag”, mener forfatteren.

- Ingeniører har i mere end 40 år anbefalet ventilation og regulering af temperaturen som midler til at kontrollere indeklimaet. Det har medført, at den relative luftfugtigheds betydning er blevet markant undervurderet, siger Peder Wolkoff, tidligere professor i indeklima og i dag seniorforsker på NFA og forfatter til de nye reviews.

De nuværende anbefalinger om udluftning kommer fra undersøgelser udført på unge studerende i 1970’erne. Her spillede luftfugtigheden ingen rolle for de unges trivsel. Men i nutidens kontormiljøer med mennesker på 35-70 år, er betingelserne ganske anderledes.

- Resultaterne viser, at anbefalingerne med fordel kan suppleres med mere nuancerede vurderinger, der også inddrager fx fysiologi og luftvejstoksikologi, siger Peder Wolkoff.

  Den relative luftfugtighed skal ligge på 40-50 procent

  Arbejdet som Peder Wolkoff har lavet viser, at mennesker, som arbejder på kontorer med en relativ luftfugtighed på 40-50 procent, har en fælles oplevelse af, at luften ikke er så tør og er mere komfortabel at opholde sig i.

  I kontormiljøer, hvor den relative luftfugtighed ligger under 30 procent, ses en øget klageprocent fra medarbejdere, som klager over irritation af slimhinder i øjne, næse og svælg. Disse medarbejdere får generelt også oftere hovedpine og er mere trætte, men hvis problemet skyldes den manglende fugt i luften, rækker udluftning ikke som en holdbar løsning.

  - Udluftning er ikke altid hensigtsmæssigt, hvis luftfugtigheden spiller ind. I vintermånederne kan den relative luftfugtighed i kontormiljøer nemt komme under 30 procent, fordi ventilationen erstatter indeluften med tør luft udefra, siger Peder Wolkoff. Han gør dog opmærksom på, at med en højere luftfugtighed ses flere positive udfald.

  Studiet viser nemlig, at med en relativ luftfugtighed på 40-50 procent, mindskes risikoen for at blive smittet med influenzavirus og ophvirvling af støvpartikler fra gulvene. Så når det kommer til trivsel og helbred blandt medarbejderne, så er der en del at hente, hvis der kommer mere fokus på luftfugtigheden. Men som det ser ud i dag, så er der lang vej endnu.

  Luftfugtighed skal på fleres dagsorden

  Peder Wolkoff er overbevist om, at det ikke kun er kontoransatte, som vil nyde godt af det, hvis et øget fokus omkring luftfugtighed kom på dagsordenen.

  - I undervisningsinstitutioner og kontormiljøer er luftfugtigheden generelt lav, og det har en række negative virkninger. En målrettet indsats på det her område kan altså få en stor gavnlig effekt for de berørte personer. Men der er stadigvæk behov for forskning, som kan afklare, hvordan luftfugtigheden influerer på komfort og helbred i indeklimaet, understreger Peder Wolkoff.

  Symptomer ved lav luftfugtighed

  De typiske symptomer er:

  • tørre/kløende øjne
  • træthed
  • hovedpine
  • påvirkning af slimhinder i næse, svælg og hals

  Symptomerne skyldes lav relativ luftfugtighed i samspil med:

  • andre påvirkninger i indeklimaet
  • personlige risikofaktorer
  • fugtigheden i udeluften, især i vinterhalvåret

  Fordele

  Med en relativ luftfugtighed på 40-50 procent i kontormiljøer får medarbejderne:

  • forbedret den oplevede luftkvalitet og komfort
  • færre symptomer som fx tørre øjne, træthed, hovedpine og påvirkede slimhinder
  • bedre arbejdsrelateret performance
  • mindre sygefravær, fx med lavere risiko for at blive smittet med influenzavirus
  • positiv effekt på stemmen - for nogle

  Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


  Befugtning gavner kontormiljøet

  Indeklimaet på kontorer har stor betydning for de ansattes trivsel, effektivitet og helbred – og her spiller luftfugtigheden en central rolle. 

  Det er blevet bevist gennem et utal af studier verden over, og nu beviser NFA det igen med disse to studier. 

  Det er kommer alle kontoransatte til gavn, at der nu kommer større fokus på den tørre luft på kontorerne, samt hvad man kan gøre for at undgå den.  

  Det er enkelt at få opsat en luftbefugter på kontorer og derved at komme generne til livs.