Energieffektiv køling til Facebooks datacenter i Sverige

Energieffektiv køling og befugtning til Facebooks datacenter i Sverige

Condair sikrer køling og luftfugtighed på Facebooks datacenter i Luleå i Sverige. Centret er et af verdens mest avancerede og energieffektive af sin art.

Energibesparende befugtningsløsning til Facebooks datacenter

Condair har leveret et ML System til højtryksbefugtning og evaporativ køling til Facebooks datacenter i en bygning på 28.000 m2. Systemet har kapacitet til at fordele 13.000 liter vand i timen med en køleeffekt på 8,8 MWh. Facebooks løsning med evaporativ køling og højtryksbefugtning har et minimalt elektricitetsforbrug på blot 63 kWh. Energiforbruget til den evaporative køling kan komme helt ned på 0,005 kWh pr. kW køling. Ved at kombinere anvendelsen af denne køleteknik med andre energibesparende foranstaltninger såsom intelligent belysning er der opnået PUE-værdier på 1,05. Dette udmønter sig i besparelser på næsten 50 % sammenlignet med traditionelle kølemetoder.

Fordele med evaporativ køling i datacentre

  • Sparer energi og reducerer omkostninger 
  • Driftssikker og miljøeffektiv køling 
  • Nedsætter risikoen for elektrostatiske udladninger (ESD)

Energieffektiv køling med rent vand

Datacentre bruger nu evaporativ køling som en driftssikker, energieffektiv og
omkostningsbesparende kølemetode. Temperaturen falder, når vand i flydende
form forstøves til vanddamp. Evaporativ køling bruger mindre energi og reducerer
køleomkostningerne. Det minimale vandforbrug gør denne metode til en yderst
miljørigtig løsning.

Højtryksbefugtning anvender et højtrykspumpesystem og særligt konstruerede dysesystemer. Kølingen kan opnås via befugtning af luften i ventilationskanaler eller i
plenum. Forstøvningen af vandpartiklerne til damp i luften kræver energi (0,68 kW pr. liter forstøvet vand), som tages fra den tilførte luft, hvorfor der bruges mindre energi end ved traditionelle kølemetoder. Der er fugtigheds- og temperaturfølere i alle zoner, som sikrer, at den relative fugtighed (RH) til enhver tid holdes på det ønskede niveau.

Facebook bruger evaporativ køling sammen med såkaldt friluftskøling. En ventilator suger kold luft udefra ind i datacentret. Afhængig af klimaet og årstiden blandes større eller mindre mængder frisk luft med den evaporativt kølede luft for at opnå optimal køleeffekt. Det afhænger af datacentrets mulige beliggenhed og designparametre, hvor stor temperaturreduktionen kan blive.

Læs mere om evaporativ køling i produktioner:

Reduktion af ESD i datacentre med evaporativ køling

Endnu en fordel ved evaporativ køling og befugtning er en nedsat risiko for elektrostatiske udladninger (ESD). Ved lav luftfugtighed øges risikoen for elektrostatiske
udladninger, der kan skade elektronikken og få komponenter til at svigte og medføre tab af data. Fugtigheds- og temperaturfølerne sikrer en effektiv fugtstyring i serverrummet, hvilket beskytter udstyret mod ESD.

Du kan downloade en printvenlig version i pdf her.

Se billeder fra Facebook Luleå 

  

Ønsker du energieffektiv reducering af ESD?

Læs om andre industrier, der opnår besparelser med befugtning...