Hvad er luftbefugtning?

Hvad er befugtning?

Befugtning er når fugt bliver tilført luften. Hvis et lokale har et for tørt indeklima, og luftfugtigheden dermed er for lav, er der brug for at hæve luftfugtigheden ved at tilføre fugt til luften. Befugtning – også kaldet luftbefugtning – sker når et befugtningsanlæg ved hjælp af vand sikrer en stabil og kontrolleret luftfugtighed i lokaler eller i produktionsmiljøer til gavn for ansatte, inventar og produktionen. Hvis luftfugtigheden falder uden for normalområdet tilfører befugterne fint forstøvede mikroskopiske dråber i form af vanddamp, der straks absorberes af luften i rummet hvorved luftfugtigheden øges.

Hvorfor skal jeg befugte?

Du skal befugte for at opretholde en naturlig luftfugtighed. Det kan have konsekvenser for både ansatte og produktionen, hvis luftfugtigheden ikke holdes på de anbefalede 40-60 procent. Hvis luftfugtigheden bliver for høj, kan der opstå problemer med fugt, og skimmelsvamp dannes lettere. Ligesom for høj luftfugtighed kan være skadelig, så kan for lav luftfugtighed også have store konsekvenser for blandt andet dit indeklima på arbejdspladsen og for produktionsmiljøet. 

En lav luftfugtighed kan blandt andet medføre driftsstop på maskinerne, problemer med at opretholde ensartetheden i produktion og kan være skyld i, at der opstår statisk elektricitet, der kan ødelægge vigtige komponenter i produkterne og give de ansatte stød.

Den tørre luft kan også påvirke medarbejderne i et kontormiljø i en sådan grad, at de oplever symptomer som vedvarende hoste, irriterede øjne, hovedpine og koncentrationsbesvær. 

Kort sagt resulterer en for lav luftfugtighed og tør luft ikke blot i udfordringer i produktionen, den resulterer også i øget sygefravær og et dårligere generelt helbred på arbejdspladsen. På trods af de åbenlyse udfordringer ved en for lav luftfugtighed, er der stadig mange, der ikke gør noget ved problemet og øger luftfugtigheden, fordi det kan være svært at vide hvordan man kommer i gang. Et godt sted at starte er at begynde at måle på luftfugtigheden.

   

 

  

Har du brug for en befugter?

Hvilke teknologier findes der indenfor befugtning?

Helt konkret findes der to muligheder inden for befugtning. Man kan enten indtænke befugtning i ventilationskanalen eller direkte i rummet. Luftbefugtning i ventilationskanalen er en løsning som integreres i ventilationen og kan ikke ses med det blotte øje i lokalet. Den anden mulighed er at befugte direkte i rummet. Her opsættes befugtningsmodulet i loftet eller på væggen i lokalet, og monterede dyser vil herefter spraye fint forstøvet rent vand ud i luften. Mængden af tilført vand bliver styret og kontrolleret, så der hverken bliver for tørt eller for fugtigt i rummet, og dermed er det nemt at opnå en optimal luftfugtighed.

Alt efter om der er behov for at indtænke befugtning i ventilationskanalen eller direkte i rummet, findes der en række løsninger: Dampbefugtere, højtryksbefugtere, evaporative befugtere, hybridbefugtere og kontorbefugtere er nogle af dem.

Hvor kan man befugte?

Man kan som udgangspunkt befugte i alle indemiljøer. Selvom det anbefales at opretholde en luftfugtighed på mellem 40-60 procent, kan der dog være virksomheder, der har særlige behov for at sikre en I produktionsmiljøer og kontorlandskaber kan der være udfordringer med tør luft og for lav luftfugtighed.

Næsten alle befugtere er koblet til indenfor, men det er også muligt at befugte luften ude.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg køber en befugter? 

Du skal være særligt opmærksom på hygiejnen ved køb af luftbefugter. Hygiejne er altafgørende, når man har med vandbehandling og mennesker at gøre. Det er derfor vigtigt, at vandet, der anvendes til luftbefugtning, er rent og ikke udgør en sundhedsrisiko for de mennesker, der opholder sig i lokalerne, hvor der befugtes. Derfor er det vigtigt, at et anlæg til styring af luftfugtigheden er hygiejnisk sikret og certificeret.

Hvis det forstøvede vand indeholder for mange bakterier, kommer disse nemlig med ud i luften, og når vandet indåndes kommer bakterierne med ned i lungerne, hvor man ikke har den samme modstandskraft som i mavesækken.

Flere artikler om befugtning, affugtning og indeklima...