Køling af produktioner med luftbefugtning

Køling af produktioner med luftbefugtning

I industrilokaler er det ikke ualmindeligt at rumtemperaturen om sommeren stiger til 25-30°C, selvom udetemperaturen kun er 20°C. Temperaturstigningen indenfor skyldes varmetilførsel, dels fra solens stråler, dels fra varmeafgivelse fra maskinerne i lokalet.
Temperaturstigningen giver problemer, dels med arbejdsmiljøet, dels med at styre luftfugtigheden i lokalet. 

Luftbefugtning som energibesparende add-on til almindelig ventilation

Evaporativ køling er et grønt og energibesparende kølekoncept, som i sig selv ikke er en ny opfindelse. Det er et naturfænomen, som altid har eksisteret, og som anvendes i eksempelvis træ- og gartneriindustrien. Her bruges det mest for befugtningens skyld, men i løbet af de senere år vinder konceptet stadigt større indpas i en lang række andre brancher grundet de store energibesparelser. Evaporativ køling reducerer Jydsk Aluminium Industris elektricitetsforbrug til køling med 90 %, sikrer overholdelse af produkttolerancerne hos Terma og giver RPC Superfos en årlig besparelse på over 1000 MWh. De korte tilbagebetalingstider og store energibesparelser gør evaporativ køling til et grønt supplement til traditionel ventilation.

Ventilation er ikke nok - luften bliver for tør

Luftfugtigheden i produktionslokalerne bør ligge konstant på 50-55% RF for at mennesker og maskiner har det bedst. Med udsugning eller ventilation i lokalerne udskiftes luften i rummet med udeluft. Hvis udeluften eksempelvis er 20°C og den relative luftfugtighed ude måske er på 50%, vil en temperaturstigning i lokalet til for eksempel 28°C medføre at den relative luftfugtighed falder til ca. 30% og luften bliver dermed alt for tør. Om vinteren kan luftfugtigheden komme helt ned på kritiske ca. 10%, hvilket skaber dårlige konditioner og indeklima for mennesker, maskiner og produkter.

Ved aktivt at tilføre fintforstøvet vand til luften i et lokale kan du genoprette det gode indeklima med den rette luftfugtighed, og du kan samtidig opnå en væsentlig temperatursænkning i lokalet, og spare energi.

Vil du have rådgivning om evaporativ køling og energibesparelser?

Hvordan sker køling med vandfordampning?

Evaporation betyder fordampning, og med evaporativ køling udnyttes fordampning af vand. Den evaporative køling opnås med højtryksbefugtning fra Condair. Her forstøver dyser vandet i meget små dråber, som hurtigt optages i luften. Ved forstøvning og fordampning af koldt vand tages energi i form af varme fra luften. Helt præcist giver fordampningen af vanddråberne en køleeffekt på 0,68 kWh pr. liter forstøvet vand. Derved falder lufttemperaturen, og samtidigt stiger den relative luftfugtighed til det ønskede niveau for produktionen og medarbejderne. På den måde har befugtningen af luften en kølende effekt – og et mærkbart bedre produktionsmiljø og indeklima følger med.

Forskellige befugtningsmetoder og køleeffekt

Der er stor forskel på energiforbrug og køleeffekt ved forskellige befugtningsmetoder. Der findes flere teknologier når luften skal tilføres fugt - højtryksbefugtning, dampbefugtning og trykluftsbefugtning. Her giver højtryksbefugtning altid den største energibesparelse på køling.

Tværtimod vil befugtning med damp i sommerperioden medføre, at temperaturen i lokalet stiger yderligere. I hvert enkelt tilfælde er det nødvendigt at dimensionere befugtningsanlægget og beregne befugtningbehovet året igennem, afhængig af de aktuelle ventilations-, varme- og eventuelle genvindingsforhold, samt naturligvis afhængig af de ønskede temperatur- og fugtforhold.

Evaporativ køling, også kaldet adiabatisk køling bliver brugt i rigtig mange industrier med overskudsvarme og hvor der ønskes bedre temperatur- og fugtstyring som eks. trykkerier, plast- og elektronikindustri, datacentre m.fl.

Så hvordan kan du omsætte denne viden om energibesparelser med evaporativ køling til din produktion eller næste byggeprojekt? Kontakt Ib og få gratis rådgivning. 

Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning 

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...