Guide til ventilation og køling i produktionslokaler

Guide til ventilation og køling i produktionslokaler

Vælg den rigtige løsning til din produktion

Nyt ventilationsanlæg eller opgradering af din eksisterende ventilation? Står du som produktionschef over for at skulle investere i en ny ventilationsløsning, så er der mange faktorer, som skal tages med i betragtning, for at medarbejdere og produktionsprocesser fungerer optimalt, og det kan derfor være en svær opgave at tage fat på. Vores specialister i køleløsninger til produktioner guider dig på rette vej.

Ventilation, temperatur og luftkvalitet i produktioner

Der skal ikke kun være styr på temperatur og luftskifte. Det er altid nødvendigt at sikre luftens kvalitet ved at styre den relative luftfugtighed. Mange produktioner har problemer, som skyldes for tør luft. De oplever måske driftsstop, problemer i produkternes ensartethed, indeklimaproblemer eller statisk elektricitet uden at kunne relatere det direkte til luftens fugtighed.

Du kan nemt afklare, om du har for tør luft ved at forhøre dig hos os.

Nyt ventilationsanlæg – hvad skal jeg vide?

Første skridt på vejen er at rådføre sig med et professionelt ventilationsfirma. Den fejl, de fleste produktioner med dårligt indeklima og problemer i produktionsprocesserne begår, er at købe et overdimensioneret ventilationsanlæg hos et firma, som ikke kender til luftbefugtning som et add-on til ventilationssystemer. 

De ved ikke, at ventilation kun er det halve af løsningen. Hvis du har et ventilationsanlæg uden luftbefugtning, risikerer du at have alt for høje driftsomkostninger. Ofte betaler luftbefugtning sig selv hjem i løbet af 1-2 år, og derfra sparer det dig penge på driftsomkostningerne. Sørg derfor for at rådføre dig med et professionelt ventilationsfirma, som er vant til at tænke luftbefugtning med i løsningen.

Condair samarbejder med langt de fleste store installatører, og vi henviser dig gerne til en af vores samarbejdspartnere, så du kan få en god start på dit ventilationsprojekt.

Køling til produktioner med luftbefugtning

Kølingen sker i et samspil mellem din ventilation og luftbefugtningen. Luftbefugtning går kort fortalt ud på, at et befugtningsmodul forstøver vand meget fint ud i luften. Teknikken kan overordnet deles op i luftbefugtere som fungerer i ventilationskanalen, og luftbefugtere som er monteret direkte i produktionslokalerne.

Uanset befugtningsmetode kan vi styre luftfugtigheden i din produktion, så du hverken får et for tørt eller et for fugtigt arbejdsmiljø, samtidig med at du kan få gavn af den energibesparende evaporative køling. Et luftbefugtningsanlæg sikrer dig ikke kun den rette luftfugtighed, den giver også en kølingseffekt.

Køler du produktionen med ventilation?

Mange produktioner kan reducere luftskiftet og i nogle tilfælde nedskalere deres eksisterende ventilationsanlæg eller undgå at opgradere til et større system. Almindelig køling med ventilation er for mange produktionsvirksomheder og produktioner en stor driftsomkostning, da de ventilerer sig ud af varmeudvikling fra produktionsprocesser.

Ved at tilføre befugtning til luften som en del af køleløsningen, kan ventilationen sænkes, og du kan opnå mærkbare besparelser på forbruget til elektricitet, der normalt er forbundet med et meget højt ventilationsforbrug. På den måde er luftbefugtning og evaporativ køling et supplement til almindelig køling fra din ventilation, som kan give en årlig besparelse på driftsomkostningerne til forbruget af elektricitet til din ventilation.

Gode links til ventilation, indeklima og energibesparelser:

Vil du have råd om ventilation og køling?

Kontakt vores eksperter

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...