Condair RS resistiv dampbefugter

Denne elektriske dampbefugter sørger for præcis styring af luftfugtigheden uden omkostninger til engangsdampcylindre i plast, og den gør vedligeholdelsen nemmere med sit patenterede system til håndtering af kalkbelægninger.

Nemt at tømme kalkbeholder på RS dampbefugter

Kalkbelægninger, som dannes på varmelegemet, knækker af under normal drift og falder ned i den eksternt placerede kalkopsamlingsbeholder. Fjernelse af kalkbelægninger er en enkel proces, hvor man dræner kalkopsamlingsbeholderen med et tryk på en knap, så enheden afkøles, og derefter frakobler man tanken og tømmer den.

Minimal vedligeholdelse af dampbefugter med RO-vand

Condair RS resistiv dampbefugter kan bruge vandværksvand, men dette anbefales ikke i Danmark. Ved at bruge RO-vand (omvendt osmosevand) på en Condair RS-VE giver dette mulighed for at styre den relative luftfugtighed inden for ±5 %. Ved brug af Condair RS-P (proces), giver dette mulighed for at styre den relative luftfugtighed inden for ±2 %. Når der bruges RO-vand, elimineres dannelsen af kalkbelægninger stort set, hvilket minimerer kravet til vedligeholdelse af enheden.

Længere mellem serviceeftersyn med forebyggelse af tilstopning

Ved at placere vandindløbet og -udløbet mellem den ydre cylindervægs og en indre cylinderforings dobbeltvæg holdes temperaturen på et niveau, der hæmmer dannelsen af kalkbelægninger i dette område. Dette "koldtvandsbassin" forebygger tilstopning af indløbet og udløbet pga. kalkbelægninger, hvilket bidrager yderligere til, at man kan få længere perioder mellem serviceeftersyn.

Den avancerede betjeningsenhed med touchscreen giver intuitiv betjening og meget detaljeret rapportering, herunder downloadkapacitet samt fejl- og servicehistorik i Excel til avanceret diagnosticering. Mulighed for opkobling til BMS-systemer er standard med BACnet- og Modbus-protokoller.

Condair RS dampbefugter med ventilatorenhed

Den højtydende dampbefugter med ventilatorenhed kan levere op til 40 kg/h direkte til rumluftbefugtning. Ventilatorenheden kan placeres enten direkte oven på befugteren eller adskilt fra befugteren. Ventilatoren med dobbelt hastighed kan levere enten støjsvag drift eller høj dampydelse, og ventilatorenheden er IP21-klassificeret.

Condair RS fås med en udendørs option. Se de tekniske specifikationer her.

Teknisk viden...

Condair RS resistiv dampbefugter

Condair RS -  Sådan tømmer du opsamlingsbeholderen

Fordele og funktioner med Condair RS dampbefugter

  • Patenteret system til håndtering af kalkbelægninger, så man nemt kan fjerne kalkbelægninger

  • Rensbar cylinder i rustfrit stål eliminerer behovet for engangscylindre i plast

  • Nøjagtig styring af den relative luftfugtighed inden for ±3 % med vandværksvand og ±1 % med RO-vand

  • Kan anvendes med RO-vand for derved at reducere behovet for vedligeholdelse betydeligt

  • "Koldtvandsbassin" forhindrer, at indløbet og udløbet tilstoppes pga. kalkbelægninger

Brug for hjælp til at vælge den rette befugter til dit projekt?