Resistiv dampbefugter

Hvordan virker en resistiv dampbefugter?

En resistiv dampbefugter er en isotermisk befugter, som fungerer efter princippet om immersionsopvarmning.

Den anvendte damp til befugtning genereres i en rustfri stålcylinder (som ofte er beklædt med genanvendelig plastfolie for at beskytte den mod ophobning af forhærdere). Elektriske varmeelementer genererer den varme, der skal til for at producere dampen. Eftersom der i denne teknik anvendes modstandselementer (dvs. varmeelementerne), afhænger processen af det tilgængelige vands evne til at lede varme, og den kan udføres ved brug af enten postevand eller demineraliseret vand. En anden fordel ved denne teknik er, at damp-udledningen er yderst kontrollerbar fra 0 til 100%.

Drift af en dampbefugter ved hjælp af resistiv opvarmning

Det vand, der bruges til befugtning, flyder fra bunden op over den magnetiske indløbsventil, hvorefter koppen fyldes op, og vandet flyder ind i dampcylinderen af rustfrit stål. En niveaustyrer sikrer, at vandet i dampcylinderen holdes på et jævnt niveau. Den genererede damp flyder over slange-forbindelsen og ind i dampfordeleren. Den kondensvand, som akkumulerer sig i ventilationsenheden, trækkes ud ved hjælp af en kondensslange.

Se en video om, hvordan en resistiv dampbefugter fungerer

I tvivl om du skal bruge en resistiv dampbefugter til dit projekt?

Skematisk layout over en dampbefugter, der anvender resistiv opvarmning

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...