Bygger du sundhedsudfordrende bygninger og produktionsmiljøer?

For både virksomheder, bygherrer og rådgivende ingeniører er medarbejdernes og beboernes helbred det vigtigste aktiv. Det er bygherrens fornemste opgave at sikre de rette forudsætninger for helbredet hos de mennesker som skal bruge lokalerne. Så har medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, samtidig med at sygefraværet nedbringes. Sådan burde det i hvert fald være.

Desværre ses mange eksempler på nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor der ikke tages højde for den helbredsmæssigt altafgørende faktor: indeklimaet. 

Det er en udbredt misforståelse, at jo lavere luftfugtigheden er, jo sundere er bygningen for de mennesker som skal leve i den. Det handler derimod om at have den rette luftfugtighed - hverken for lav eller høj.

Sådan sikrer du et optimalt indeklima og en energibesparelse

Den rette luftfugtighed giver hverken for tør eller for fugtig luft for mennesker, maskiner og bygninger. Men hvad er den rette luftfugtighed? Og hvordan kan det spare dig for penge på nedsat energiforbrug til ventilation?

Undersøgelser viser, at overlevelsestiden for luftbårne vira i høj grad hænger sammen med luftfugtigheden. Ved høj temperatur og lav luftfugtighed i fx produktionsmiljøer har virusser optimale betingelser for udvikling og overførsel i luften og giver på den måde en meget større smittefare blandt medarbejderne.

Ved at hæve luftfugtigheden til mellem 45-55% reduceres smittefaren samt generelle gener for øjne, slimhinder og hud. Ofte følger der store energibesparelser med, da du kan bruge evaporativ køling til at supplere din almindelige køling med.

For mere information om indeklima og energibesparelser på køling, kan du kontakte os på +45 8788 2100 eller via vores kontaktformular.

Læs mere om sundhedsfremmende indeklima...