Udgivet: Oktober 2007 | PLoS One Pathogens Okt. 2007/Vol. 3/Issue 10/e151

Overførslen af influenzavirus afhænger af relativ luftfugtighed og temperatur

Anice C Lowen, Samira Mubareka, John Steel, Peter Palese


Resumé

Med marsvin som modelbærere viser vi, hvordan aerosolspredningen af influenzavirus afhænger både af den omgivende relative luftfugtighed og temperaturen.

Tyve eksperimenter udført ved relative luftfugtigheder fra 20 % til 80 % og temperaturer på 5, 20 eller 30 °C indikerede, at både kolde og tørre omgivelser fremmer virusoverførslen.

I hvert eksperiment blev otte dyr placeret i et Caron 6030-klimakammer. Hvert marsvin blev placeret i sit eget bur, og to bure blev anbragt på hver hylde. Raske dyr blev placeret bag inficerede dyr, sådan at luftstrømmen var rettet mod førstnævnte.

De anvendte bure havde åbninger dækket med trådnet i toppen og i en af siderne, så luftstrømmen kunne slippe ind. Selvom de inficerede og eksponerede marsvin blev placeret i par, strømmede luften frit mellem hylderne, hvilket gav mulighed for, at et hvilket som helst inficeret dyr kunne smitte et hvilket som helst raskt dyr.

Resultaterne

Resultaterne af overførselseksperimenterne udført ved 20 °C og fem forskellige relative luftfugtigheder (20 %, 35 %, 50 %, 65 % og 80 %) viste, at effekten af aerosolspredning af influenzavirus varierede med RH.

Ved lave RH-værdier på 20 % eller 35 % var overførslen meget effektiv (og skete på tre af fire eksponerede marsvin). Ved en RH i middelområdet, 50 %, var det kun et ud af fire raske dyr, der blev inficeret. Tre ud af fire eksponerede marsvin blev inficeret ved 65 % RH, mens ingen overførsel blev observeret ved en høj RH på 80 %.

Ved 20 °C er overførselseffektiviteten størst ved en lav RH, hvor influenzavirionerne i et aerosol er relativt stabile, og udtørringen af udåndingsluftens mikrodråber producerer dråbekerner. Overførslen mindskes ved en RH i middelområdet, hvor viruspartikler er relativt ustabile, men øges parallelt med stabiliteten i influenzavirussen ved højere luftfugtigheder. Ved en høj RH er fordampningen fra udåndingspartikler begrænset; åndedrætsdråberne udskilles fra luften, og overførslen blokeres. Ved 5 °C er overførslen mere effektiv end ved 20 °C, men ved højere luftfugtigheder reduceres den til 50 %.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Dette virusoverførselsstudie med marsvin viste, at ved 20 °C, der omtrent er den normale temperatur på kontorer, spiller luftfugtighed en afgørende rolle for, hvor effektivt influenzavirus spredes fra bærer til bærer.

Forskerne antog, at dette skyldes, at den virus, der udåndes i luften, er mest stabil ved en lav luftfugtighed, hvor den forbliver smitsom i længere tid.

For det andet antydede forskerne, at de udånede smitsomme mikrodråber ved en lav luftfugtighed hurtigt skrumper som følge af fordampning og bliver til små ”kerner”, der er i stand til at forblive luftbårne i længere tid, hvilket øger risikoen for krydsinfektion.

Konklusionen var, at indendørs overførsel af influenzavirus kan begrænses ved at sikre temperaturer på over 20 °C og en luftfugtighed på mindst 50 % RH.

Eftersom studiet undersøgte den rent fysiske proces i influenzaoverførsel via aerosoler i luften, er det logisk at antage, at resultaterne også ville gælde for influenzaoverførsel mellem mennesker.