Udgivet: November 2010 | Øje på arbejdsmiljø

Godt indeklima betaler sig

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø og LO-rapporten "Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller".


Et godt indeklima er en god investering

Produktiviteten forbedres ved et godt indeklima. En forbedring af indeklimaet kan øge produktiviteten 10-20 % blandt medarbejderne på kontorarbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Derfor vil tilbagebetalingstiden på investeringer i et bedre indeklima tit være på under et år. Det viser flere undersøgelser, blandt andre LO-rapporten "Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller".

De økonomiske gevinster kan beregnes med ny model

Nu er det muligt at påvise de økonomiske gevinster af at forbedre indeklimaet i form af øget produktivitet hos personalet. Civilingeniør, Kasper Lynge Jensen, har lavet en erhvervs-ph.d. om sammenhængen mellem indeklimaforbedringer og produktivitet. Han har også udviklet den nye beregningsmetode:

”En lidt dyrere investering som et ventilationssystem, hvor man kan styre temperatur og luftkvalitet kan samlet set have en meget stor effekt. Mine undersøgelser viser, at det kan give produktivitetsstigninger på flere procent om året, og at tilbagebetalingstiden kan være ned til mellem et og to år,” udtaler Kasper Lynge Jensen, Center for Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut.

”Desværre ser man ofte, at investeringer i indeklimaet bliver glemt eller nedprioriteret. Der er tit mere fokus på fx at spare på energien. Jeg tror, det hænger sammen med, at der ikke tidligere har været tradition for at sætte kroner og ører på omkostningerne ved et dårligt indeklima”, fortsætter han.

Luftbefugtning fremmer sundheden og produktiviteten

Medarbejderne er jeres vigtigste aktiv. Hvis virksomheden skal klare sig godt, skal de ansatte ikke bare være motiverede og effektive, men også sunde. Udformning af arbejdspladsen er blevet en stadig vigtigere faktor for virksomhedens succes.

Ud over en behagelig akustik og den rette belysning er et optimalt indeklima en vigtig faktor for kontormedarbejderens performance.

Problemer og gener ved for tør luft

I forbindelse med skærmarbejde og arbejde, hvor man taler meget, er tør luft generende og en sundhedsfare. Tør hals, hæs stemme og vedvarende hoste er symptomer på tør luft. Øjnene er også følsomme over for lav luftfugtighed og kan reagere ved at blive irriterede eller betændte.

Hvad er den rigtige luftfugtighed i et godt indeklima?

En optimal luftfugtighed på mindst 40 % er en effektiv forebyggende foranstaltning, hvis man vil have en sund arbejdsplads. I dag er det nemt at installere luftbefugtningssystemer i både nye og eksisterende kontorbygninger.

Hvis luftfugtigheden bliver for lav i rummet, producerer befugterne fint forstøvede mikroskopiske dråber, som straks absorberes af luften i rummet.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


Sådan finder du ud af, om du har den rigtige luftfugtighed:

Tag en indeklimatest og få en indikation af, om luftfugtigheden udgør et problem.

Vi kan aflæse din luftfugtighed med et hygrometer for at se hvordan den relative luftfugtighed ligger i forhold til anbefalingerne.

Du kan fordybe dig yderligere i luftfugtighed og indeklima ved at læse vores artikler og undersøgelser.