Gann datalogger: Klima 20 og 30

KLIMA 20 og 30 dataloggere er en mobil lagerenhed til registrering af lufttemperatur- og fugtighedsdata og er specielt designet til langvarig overvågning.

De målte klimaværdier gemmes i frit definerbare tidsintervaller sammen med dato og klokkeslæt i enhedens interne hukommelse.
Dataloggeren er programmeret og aflæst ved hjælp af den brugervenlige DIALOG D + software. De gemte værdier kan blandt andet vises og udskrives som en tabel eller som en grafik.

Dataloggeren er ideel til overvågning af klimaet i opholds- og arbejdsrum, museer eller lagre osv.

Loggeren er ikke designet til brug udendørs eller i konstant høj luftfugtighed og bør ikke bruges kontinuerligt i dette miljø.

Enheden leveres komplet med batteri og emballage, men uden software.

Tekniske specifikationer:

Praktisk hygrometer med en præcisionssensor anbragt i et eksternt beskyttelsesrør og som derfor reagerer meget hurtigere på ændringer i det omgivende klima

Opløsning: 0,1 ° C; 0,1%

USB-interface til dataudveksling med en pc og til programmering af dataloggeren

Lagerkapacitet for Gann Klima 20: 20.000 måledataoptegnelser (lufttemperatur og fugtighed) med dato og tid pr. datapost

Lagerkapacitet for Gann Klima 30: 50.000 måledataoptegnelser (lufttemperatur og fugtighed) med tid og dato pr. datapost.

Målecyklus: 5 sek til 6 timer (justerbart via software)

Min. og maks. Grænseværdi-funktion: Er programmeret via pc-software; et overløb eller underflow signaliseres på dataloggeren med en LED.

Valgfrit: DIALOG D + softwarepakke, med dette program kan de gemte måledata overføres til en IBM-kompatibel pc. Den yderligere evaluering og udskrivning af data finder sted der. En tabelform og en grafisk evaluering er mulige.
Datoen og klokkeslættet for målingen samt dugpunkt og træfugtighedsbalance (UGL) vises for hver datapost.

Enheden leveres med et 3 V lithiumbatteri (CR 2032).

Bestil dataloggeren allerede i dag

Andre instrumenter fra Condair...