Evaporativ køling giver store energibesparelser

Elopak undgår variationer i produktionen ved at indtænke luftbefugtning

Elopak er global systemleverandør af bæredygtige emballageløsninger til producenter af flydende fødevarer.

Elopak oplevede udfordringer med at sikre en ensartet produktion. Hertil var det for Elopak som producent af emballage til fødevareindustrien yderst vigtigt at se på en løsning, hvor hygiejnen var i højsæde. 

"Hygiejne altafgørende for os som fødevareproducent. Hos Condair fik vi derfor professionel vejledning, der sikrede, at vi fik et befugtningsanlæg, der var hygiejnesikret.”

Jan Thidex Kristensen, Maintenance & Engineering Manager.Befugtning er løsningen

Elopak fik derfor installeret et ML højtrykbefugtningsanlæg, der er hygiejnesikret og ISO 22000 certificeret. Anlægget har kapaciteten til at opretholde en ensartet luftfugtighed i produktionsområderne hele året, hvilket sikrer en ensartet tryk- og tørreproces, og samtidig forbedrer anlægget indeklimaet for medarbejderne.


Undgår variationer i produktionen

Elopaks emballage består af papir og pap, og da det er naturmaterialer, er produktionen meget følsom over for ændringer i luftfugtigheden. Hvis luftfugtigheden i produktionsområdet bliver for lav og luften dermed for tør, vil det påvirke kvaliteten af produktet. Den tørre luft kan ændre papirets struktur og dimensioner, og det påvirker papirets fleksibilitet og forårsager problemer i tryk- og tørrefasen. Ved at installere et befugtningsanlæg er det muligt at styre luftfugtigheden meget præcist og dermed sikre et ensartet produkt. 


Fordele ved evaporativ køling i produktionen

  • Udnytter fordelene ved evaporativ køling
  • Sikrer et stabilt fugtighedsniveau 45 % RF (7 % i materiale)
  • Sikrer ensartet produktivitet
  • Sænker energiforbruget i produktionen
  • Hygiejnesikret anlæg i henhold til ISO 22000
  • Forbedrer indeklimaet til fordel for medarbejdere og materialer

Systemspecifikationer

  • Anlæg: MLP 500 med omvendt osmose-anlæg (RO)
  • Moduler: 8 Princess 2 i to produktionsafsnit
  • Kapacitet: 250 liter i timen
  • Installeret: 2016

"Vi kan tydeligt mærke en forskel i vores produktion, efter vi har fået det nye befugtningsanlæg. Vi oplever mindre variation i vores produktion, og derfor kan vi sikre en ensartet og stabil kvalitet til vores kunder. For vores medarbejdere betyder det et stabilt og sundt indeklima uafhængigt af årstidernes udsving i luftfugtighed og temperatur." 

Jan Thidex Kristensen, Maintenance & Engineering Manager.


Foto: Elopak Denmark


Læs om vores andre referencer...