Vælg den rigtige affugtningsløsning

Hvad er affugtning?

Affugtning er, når fugt bliver fjernet fra luften, så vandindholdet i luften bliver reduceret til et ønsket niveau. Affugtning sker, når en affugter reducerer vandindholdet i luften og sikrer en stabil luftfugtighed til gavn for ansatte, maskiner, produkter og processer. Hvis vandindholdet i luften er for højt i et lokale, og luftfugtigheden dermed er for høj, er der brug for at sænke luftfugtigheden ved at fjerne vand fra luften. Dette gøres enkelt ved hjælp af en professionel affugter.

Hvem har behov for en affugter?

Mange virksomheder, produktioner og industrier er afhængige af en bestemt luftfugtighed, hvor der hverken bliver for fugtigt eller for tørt, for at undgå variationer i produktionen og andre driftsproblemer samt dannelsen af mug og skimmelsvamp. Bliver luftfugtigheden for høj, eller stiller produktionen krav om en specifik luftfugtighed, kan det være nødvendigt med en affugter.

Virksomheder, der producerer emballage i pap eller papir, produktioner, der har maskiner kørende og fødevarevirksomheder, der skal sikre holdbarheden på deres produkter, har ofte brug for en affugter. Men også laboratorier, museer, lagre og pharmaindustrien har behov for regulering af luftfugtigheden.

Hvornår skal man affugte?

Når vandindholdet og luftfugtigheden bliver for høj, er der behov for en affugter. Der kan i nogle produktioner være behov for affugtning hele året rundt, hvorimod andre vil opleve et særligt stort behov om sommeren. Dette afhænger af, om virksomheden konstant skal ligge på et stabilt fugtniveau, eller om det først er, når vandindholdet om sommeren bliver højt i luften, at der er behov for at sænke luftfugtigheden til et ønsket niveau.  

I den vestlige del af verden har vi et tempereret klima med svingende temperaturer. Det betyder, at luftfugtigheden heller ikke er stabil året rundt. Nogle processer i produktionsmiljøer eller opbevaring af træ- og papirprodukter kræver en stabil relativ luftfugtighed. Selvom luftfugtigheden indenfor i høj grad vil være bestemt af årstiden, påvirkes indeklimaet og fugtniveauet også af processer, mennesker og maskiner, som kan tilføre fugt og varme til luften.

Brug for vejledning til at vælge den rigtige affugtningsløsning?

Hvilke affugtere findes der?

Det er helt afgørende, at man vælger den rigtige metode til affugtning for at sænke fugtniveauet og opnå den nødvendige fugtkontrol. Overordnet set skelnes der mellem to metoder, når man affugter: adsorptionsaffugtning og kondensaffugtning.

I valget af affugter er det vigtigt at vurdere, hvor ofte affugteren skal køre, hvor mange liter vand den skal fjerne, ved hvilken temperatur den skal affugte, og hvor meget den skal kunne få luftfugtigheden til at falde for at sikre produktionen.

Er det farligt at affugte?

Der kan sagtens være udfordringer ved at affugte indeklimaet. Det skyldes, at blandt andet materialer af træ kan vride sig og slå sprækker, hvis man affugter for meget og dermed udtørrer luften. Dette gælder også for andre produkter af organisk materiale, såsom emballage af papir og pap. Med den forkerte luftfugtighed vil materialet nemlig ændre form, og det vil give dimensionsændringer og forringelser af produktets kvalitet. Det er derfor vigtigt at benytte sig af en professionel affugter, der er pålidelig og sikrer et stabilt fugtniveau.

Hvilken affugter skal du vælge til dit projekt?

Vi har et bredt produktudvalg og kan rådgive dig til den bedste løsning til netop dit projekt og dine behov. Du kan se mere om vores sortiment inden for affugtere, eller du kan kontakte os direkte på telefon + 45 87 88 21 00

Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning 

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...