Undgå legionella i befugtningsanlæg

Værd at vide om legionærsyge og befugtningsanlæg

Luftbefugtningssystemer giver en række fordele for produktionsmiljøer, kontorer, butikker, museer og private hjem, og de sættes sjældent i forbindelse med legionærsyge. Dog kan befugtningsanlæg af dårlig kvalitet øge risikoen for sygdommen, især hvis de installeres og vedligeholdes forkert.

Denne artikel gør dig klogere på legionærsyge og luftbefugtningsanlæg og giver dig desuden 6 konkrete råd til, hvordan du kan mindske risikoen for bakterien.

Legionella og legionærsyge – hvad er det?

Legionella pneumophila er en bakterie, der vokser i vand. Den trives bedst ved temperaturer mellem 20 og 45°C .

Legionærsygdom eller legionærsyge er en lungebetændelse forårsaget af en speciel gruppe bakterier, der hedder Legionella. Navnet på sygdommen stammer fra det første store udbrud, der opstod under en konference for amerikanske legionærer i Philadelphia tilbage i 1976.

Bakterier i vandet øger risikoen for legionella

Hvis det forstøvede vand indeholder for mange bakterier, kommer disse med ud i luften, og når denne indåndes, kommer bakterierne med ned i lungerne, hvor man ikke har den samme modstandskraft som i mavesækken. Tværtimod er lungevæv et godt og lunt sted for bakterier at opholde sig. Her er der adgang til ilt og næring, så de hurtigt kan formere sig  med det resultat at man kan få lungeinfektioner som for eksempel den farlige legionærsyge.

Det er derfor vigtigt, at vandet, som anvendes til befugtningsanlægget, er af drikkevandskvalitet og ikke indeholder for mange bakterier. Hvis det ikke er muligt at levere vand af drikkevandskvalitet, er det vigtigt at filtrere vandet samt rengøre og desinficere anlægget.

Det er din virksomheds ansvar at sikre, at det vand, der anvendes til luftbefugtning, er rent og ikke udgør en sundhedsrisiko for de mennesker, der opholder sig i lokalerne, hvor der befugtes.

Du kan selv være med til at holde vandet rent

Årsagen til bakterievækst kan være stillestående vand i tanke, rørledninger, filtre eller vandbehandlingsanlæg. Har befugtningsanlægget eksempelvis været standset i mere end 48 timer, bør det desinficeres, før det genstartes. Temperaturforhold, manglende vedligeholdelse, uoriginale komponenter og forbrugsstoffer er ligeledes faktorer, der spiller ind på bakterievæksten.

Har du brug for hygiejnesikret befugtning?

Kontakt os


6 konkrete råd til rent vand og god hygiejne

  1. Lav en servicekontrakt, der er tilpasset din virksomhed. 
  2. Hold altid anlægget kørende, medmindre der er fejl eller lækage på anlægget. 
  3. Stop anlægget, hvis der konstateres drikkevandsforurening i dit område. 
  4. Undlad at lukke for dyser eller moduler, medmindre der er lækager eller fejl. 
  5. Indfør procedurer for kontrol af UV-anlæg, rengøring af tanke, filterskift etc. 
  6. Få foretaget opfølgende målinger.

Den anerkendte, patenterede BactiQuant-metode bruges til måling af bakterieaktivitet i vandet. Vores specialuddannede teknikere udfører flere end 3.000 BactiQuant-målinger om året, og de kan på mindre end 30 minutter aflæse den bakteriologiske kvalitet af vandet. Dermed sikrer vi, at vores kunders anlæg er bakteriologisk rene. Condair i Ry følger retningslinjerne i VDI 6022 for kimtal i luftbefugtere.

Condairs hygiejnestyringssystem giver brugerne tryghed

I forbindelse med forstøvning af vand er det nødvendigt med en række hygiejniske forholdsregler, således at vandet som anvendes til forstøvning er rent og bakteriefrit. Samtidig er det vigtigt, at der ikke kan opstå nogen sundhedsrisiko for de mennesker, der opholder sig i rummet.

Condair A/S i Ry blev som den første producent af luftbefugtningsanlæg i verden ISO 22000/HACCP certificeret. Dermed har Condair A/S underlagt sig de strengeste krav til hygiejne i forbindelse med produktion, montage og service på luftbefugtningsanlæg. Certificeringen giver brugerne af befugtningsanlæggene en dokumenteret sikkerhed for, at det vand, som forstøves fra anlægget, altid er rent og ikke kan udgøre nogen sundhedsmæssig risiko.

Hygiejnestyringssystemet hos Condair A/S i Ry er certificeret af Bureau Veritas Certification. HACCP-metoden og kravene til et hygiejnestyringssystem er beskrevet i den internationale standard ISO 22000, som gælder for virksomheder i fødevareindustrien.

Legionærsyge – risikofaktorer ved befugtningsanlæg

Sammenlignet med andre kilder, der forårsager legionærsyge, som for eksempel køletårne og spa-bade, udgør befugtningsanlæg en relativt lav andel. Dog skal der ikke tages let på risikoen, og det er derfor yderst vigtigt, at alle virksomheder, som ønsker at benytte sig af de mange fordele med luftbefugtere, har styr på hygiejnen eller sørger for at vælge en befugtningsproducent, som kan garantere rent vand.

Luftbefugtere er ofte komplekse apparater, der kræver specialiseret vedligehold, så det er altid bedst at få råd fra producenten eller leverandøren – enhver seriøs leverandør vil hellere end gerne give råd om dette emne. Hvis ikke, bør du få en specialist i vandsystemer og hygiejne til at rådgive. 

Find mere information om hygiejne og befugtning...