Udgivet: 1985 | ASHRAE Transactions, Vol. 91, Part 1, CH85-13 No. 1, 1985

Kriterier for menneskers eksponering for luftfugtighed i anvendte bygninger

E. M. Sterling, A. Arundel, T. D. Sterling


Resumé

Forfatterne vurderede den videnskabelige litteratur, der fokuserer på luftfugtighedens effekter på biologiske urenheder (vira, bakterier og svampe), der medfører luftvejslidelser, kemiske vekselvirkninger samt de mulige effekter på menneskers sundhed og velbefindende. 74 referencer underbygger artiklen.

En analyse af den udvalgte litteratur viste, at vira og bakterier har en kendt præference for lav og høj luftfugtighed, mens svampe foretrækker luftfugtigheder over 80 % RH, hvor deres overlevelse på overflader er optimal. For luftbårne mikrober viser litteraturen, at overlevelsen er dårligst ved en luftfugtighed i middelområdet. Kliniske interventionsforsøg med brug af luftbefugtere blev analyseret i relation til omfanget af luftvejsinfektioner og sygefravær.

Mens afgasning af formaldehyd og kemiske vekselvirkninger øges ved en luftfugtighed over 40 % RH, aftager koncentrationen af generende ozon.

Konklusion

Forfatterne konkluderer, at det optimale luftfugtighedsområde i forhold til at minimere de sundhedsmæssige risici ved biologiske urenheder og kemiske vekselvirkninger ligger i et snævert spænd på 40-60 % RH ved normal stuetemperatur.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Undersøgelsen giver belæg for, at den optimale indendørs luftfugtighed for menneskers sundhed er 40-60 % RH.

Sterling og Arundels publikationer er den dag i dag de eneste udredninger, der er baseret på kliniske interventionsstudier (syv vellykkede studier), der giver belæg for den forebyggende effekt af befugtning i relation til luftvejsinfektioner og sygefravær.

Denne artikel var forløberen for Arundels publikation et år senere, der præsenterede en endnu mere dybdegående analyse af helbredsskadelige og -gavnlige effekter af luftfugtighed.