Udgivet: Februar 2016 | Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kontorpersonale klager oftest over øjenproblemer på kontoret

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


Mange kontormedarbejdere oplever hver dag, at de har tørre, kløende og irriterede øjne. Helt op til 40 % af medarbejdere i kontormiljøer er udsat for problemer med deres øjne, og netop tørre og irriterede øjne ligger nummer 2-3 på listen over arbejdsmiljøklager fra ansatte i kontormiljøer. Problemerne er hyppigst hos midaldrende og aldrende personer samt hos flere kvinder end mænd.

Dårligt indeklima kan genere dine øjne

En ny, dybdegående og tværfaglig undersøgelse af indeklima- og helbredssymptomer hos kontormedarbejdere viser, at det omgivne miljøs og arbejdslokalets luftfugtighed i den forbindelse spiller en væsentlig rolle. Én af de største undersøgelser af luftkvaliteten i kontormiljøet er EU-projektet kaldet ”OFFICAIR”. Undersøgelsen omfatter ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 7.000 spørgeskemabesvarelser fra otte europæiske lande og viser blandt andet, at øjenproblemer er dét, de fleste kontormedarbejdere klager over og har problemer med.

Analysens hovedforfatter og indeklimaforsker Peder Wolkoff fra NFA påpeger, at 20 af de 40 %, der har klaget over tørre og irriterede øjne, lider af en eller anden form for øjensygdom, der er relateret til øjets tårekanal, mens det for de resterende 20 % sandsynligvis er indeklimaet og andre risikofaktorer, der får problemerne til at stige. Af ”OFFICAIR” fremgår det desuden, at 34 % af medarbejderne i 167 europæiske kontorer berettede om symptomer på tørre og irriterende øjne ”indenfor de seneste fire uger”, mens hele 91 % rapporterede om en lindring af symptomerne på de dage, hvor de var væk fra kontoret. Undersøgelsen er endvidere i overensstemmelse med den generelle antagelse om, at åbne kontorlandskaber med mere end seks medarbejdere har væsentligt flere sygedage med fravær end medarbejdere i celledelte kontorer.

Flere parametre kan påvirke dit indeklima og lugtfugtigheden

Luftfugtigheden spiller ifølge Peder Wolkoff en betydelig rolle i forhold til indeklimaet samt tørre og irriterede øjne, særligt hvis man arbejder mange timer foran en computer. Her kan en lav luftfugtighed være med at forstærke generne og forværre problemerne. Der kan dog også være andre parametre, der spiller ind.

Peder Wolkoff peger blandt andet på følgende:

  • Partikler og udstødningsgas fra trafik udenfor kan medføre, at tårefilmen bliver ustabil, og at der sker en hurtig udtørring af øjet. Det kan således påvirke dine øjne negativt, hvis din arbejdsplads er placeret ud mod en trafikeret vej.
  • Brugen af kosmetik og flere forskellige medicinprodukter kan genere øjnene. 
  • Formaldehyd i indeklimaet, som er en kemisk forbindelse, der er kendt for at irritere øjnene og de øvre luftveje og slimhinder. Formaldehyd vil i kontormiljøer som oftest stamme fra træbaserede produkter og dannes herudover ved reaktioner mellem ozon og en lang række af duftstoffer, som eksempelvis bruges i rengøringsmidler. 
  • Den udendørs luftkvalitet på vej til arbejde kan have indvirkning. 
  • Når vi sidder foran computerskærmen i 4-8 timer blinker vi mindre end normalt, hvorfor den naturlige fugtighed i øjets tårefilm ikke bliver vedligeholdt. 

  Psykologiske faktorer kan have betydning for indeklimaet 

  Foruden de fysiske faktorer, forklarer Peder Wolkoff, at psykologiske aspekter ligeledes kan påvirke den høje klageprocent blandt kontormedarbejderne. Det gælder blandt andet, hvis den enkelte medarbejder er negativt indstillet i forhold til sine omgivelser eller oplever manglende indflydelse eller stigende krav på jobbet, hvilket kan påvirke oplevelsen af indeklimaet i en negativ retning. Herudover kan der dannes en ubehagelig lugt, når ozon i luften reagerer med støv og forskellige materialers overflader. Den dårlige lugt kan få medarbejderne til at opleve luftkvaliteten og i forlængelse heraf indeklimaet negativt.

  Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


  Har din arbejdsplads den korrekte luftfugtighed?

  Det er vigtigt, at du altid allierer dig med professionelle specialister indenfor luftstyring for at sikre dit helbred og arbejdsmiljø bedst muligt. 

  Du kan nemt undersøge, om du har den rigtige luftfugtighed ved hjælp af et simpelt hygrometer. 

  Kontakt gerne vores eksperter for professionel rådgivning om dit indeklima.

  Du kan også tage en indeklimatest for at se, om du har symptomer på et dårligt indeklima.