Udgivet: 1966 | Zeitschrift für Präventivmedizin 1966, 11. 9-16

Socio-medicinsk studie af almindelige forkølelsers patogenese og forebyggelse

G. Ritzel


Resumé

Ritzels fremtidige interventionsstudie var den første forskning, der blev udgivet inden for den forebyggende effekt af befugtning.

I 5 ud af 10 børnehaveklasser blev den indendørs luftfugtighed ved hjælp af forstøvere øget med 9 % (en gennemsnitlig RH på 40-49 %) gennem 9 uger (januar til midten af marts).

Lærerne blev instrueret i at spørge børnene og forældrene om årsagerne til sygefravær. Alle mistede skoledage blev inkluderet i studiets data, hvor symptomer på ”forkølelsesinfektion” (hoste, rhinitis, ondt i halsen og feber af ukendt oprindelse) blev inddraget.

I interventionsgruppen med børnehaveklassebørn, der blev udsat for højere gennemsnitlige niveauer af luftfugtighed, blev sygefraværet reduceret fra 5,7 % til 3,1 % i løbet af undersøgelsesperioden.

Pålideligheden af resultaterne styrkes af den kendsgerning, at distrikterne og dermed børnenes socioøkonomiske baggrund var identiske.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler  

Results of Ritzel's 1966 study of absence from kindergarten due to colds


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Reduktionen af sygefravær er imponerende, især hvis man tager højde for, at børnene kun tilbragte ca. 20 timer om ugen i børnehaveklassen. Det understreger, hvilken afgørende rolle sociale aktiviteter spiller, især blandt børn, der statistisk set rammes af 5 til 10 forkølelser om året.

Hvis vi antager, at halvdelen af forkølelserne resulterer i et gennemsnitligt sygefravær på 2 dage, forebyggede befugtningen 50 procent af forkølelserne.