Skoler og børnehaver kæmper med dårligt indeklima

Mange daginstitutioner, børnehaver og skoler kan nikke genkendende til et så dårligt indeklima, at det er svært at koncentrere sig. Det gør ikke blot at børn og personale bliver sløve, uoplagte og trætte - selve indlæringen hæmmes og sygefraværet kan også stige.

Mekanisk ventilation er kun en del af indeklimaløsningen

Problemerne stammer ofte fra for høje koncentrationer af CO2, hvilket kan afhjælpes ved mekanisk ventilation som sørger for at skifte luften i klasseværelset eller børnehaven ud med jævne mellemrum. 
Undersøgelser viser at det er omkring 42 % af alle skoler, som har mekanisk ventilation. Tallet er stigende, da ventilation som regel er at finde i de nyere bygninger. Dermed er CO2-problemet løst. Dog oplever skoler og børnehaver med mekanisk ventilation ofte andre problemer med indeklimaet.

Pas på at tør luft ikke giver nye helbredsproblemer

Fordi luften bliver skiftet hyppigere ud, vil luftfugtigheden indendøre falde og luften bliver alt for tør. Luftfugtigheden skal ligge på mellem 45-55 % som er sundt for mennesker, men det er ikke ualmindeligt at den med mekanisk ventilation kan falde til under 20 %. Det tørre indeklima giver symptomer som hovedpine, træthed, irriterede slimhinder og øjne, stød fra statisk elektricitet, tør hud og næseblod. 
Du kan læse mere om symptomer og tage vores indeklimatest nedenfor. Et ventilationsanlæg er derfor kun det halve af løsningen på vejen til det gode og sunde indeklima.
Luftbefugtere sørger for at tilføre luften den nødvendige mængde vand. På den måde er luftbefugtere den sidste halvdel af den rette indeklimaløsning, hvor både børn og personale har helbredsmæssigt ordentlige forhold.  

Sammenhæng mellem smittefare og luftfugtighed i institutioner

Luftbårne vira spredes lettere, når luftfugtigheden kommer under 45 %. Derfor spredes influenza og andre luftvejsrelaterede sygdomme hurtigt på skoler og i børnehaver om vinteren, hvor luften er meget tør indendørs i bygninger med mekanisk ventilation hvis man ikke gør noget for at øge luftfugtigheden.

Luftfugtigheden er en afgørende del af indeklimaet

Det gode indeklima med ventilation og luftbefugtning forebygger sygefravær, koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og irriterede slimhinder. Dermed er indeklimaet med til at skabe fundamentet for børns indlæring og udvikling mange timer dagligt, og det er derfor nødvendigt at sikre, at luftfugtigheden er i orden. 
Sørg altid for at vælge en hygiejnesikret luftbefugter til børnehaver og skoler.

Kundehistorie

Det gode indeklima hjælper børnene i daginstitutionen Hyldehaven. 
Derfor har de i 25 år haft luftbefugtning og et sundt indeklima til gavn for børn, personale og forældre.

Læs hele historien med udtalelser fra forældre og personale her 

Nyttig viden om det gode indeklima i børnehaver og på skoler:

Vi ved alt der er værd at vide om indeklima, helbred og luftfugtighed...