Børn i daginstitutioner bliver ofte syge i vinterhalvåret

Alle småbørnsforældre gruer for sygdom, når vinteren banker på døren. Næser der løber, hoste, feber og influenza er desværre almindeligt i mange børnefamilier. Ud over de gode råd der findes om en god hygiejne, så overses en væsentlig faktor desværre ofte, nemlig luftfugtigheden i den luft børnene indånder. Vidste du for eksempel, at en sund luftfugtighed kan mindske smittespredningen af luftbårne vira med 80 procent? Denne viden om luftfugtighedens rolle i forhold til menneskers helbred er bevist i en lang række studier, som du kan se i vores artikelsamling studier og evidens.

Sammenhæng mellem smittefare og luftfugtighed i institutioner

Luftbårne vira spredes lettere, når luftfugtigheden kommer under 45 %. Derfor spredes influenza, forkølelse og andre luftvejsrelaterede sygdomme hurtigt på skoler og i børnehaver om vinteren, hvor luften er meget tør indendørs i bygninger med mekanisk ventilation hvis man ikke gør noget for at øge luftfugtigheden.

Vuggestuer, børnehaver og skoler kæmper med dårligt indeklima

Mange daginstitutioner, børnehaver og skoler kan nikke genkendende til et så dårligt indeklima, at det er svært at koncentrere sig. Det gør ikke blot at børn og personale bliver sløve, uoplagte og trætte - selve indlæringen hæmmes og sygefraværet kan også stige.

Kundehistorie

Det gode indeklima hjælper børnene i daginstitutionen Hyldehaven. 
Derfor har de i 25 år haft luftbefugtning og et sundt indeklima til gavn for børn, personale og forældre.

Læs hele historien med udtalelser fra forældre og personale her 

Mekanisk ventilation er kun en del af indeklimaløsningen

Problemerne stammer ofte fra for høje koncentrationer af CO2, hvilket kan afhjælpes ved mekanisk ventilation som sørger for at skifte luften i klasseværelset eller børnehaven ud med jævne mellemrum. 
Undersøgelser viser at det er omkring 42 % af alle skoler, som har mekanisk ventilation. Tallet er stigende, da ventilation som regel er at finde i de nyere bygninger. Dermed er CO2-problemet løst. Dog oplever skoler og børnehaver med mekanisk ventilation ofte andre problemer med indeklimaet.

Pas på at tør luft ikke giver nye helbredsproblemer

Fordi luften bliver skiftet hyppigere ud, vil luftfugtigheden indendøre falde og luften bliver alt for tør. Luftfugtigheden skal ligge på mellem 45-55 % som er sundt for mennesker, men det er ikke ualmindeligt at den med mekanisk ventilation kan falde til under 20 %. Det tørre indeklima giver symptomer som hovedpine, træthed, irriterede slimhinder og øjne, stød fra statisk elektricitet, tør hud og næseblod. 
Du kan læse mere om symptomer og tage vores indeklimatest nedenfor. Et ventilationsanlæg er derfor kun det halve af løsningen på vejen til det gode og sunde indeklima.

Luftbefugtere sørger for at tilføre luften den nødvendige mængde vand. På den måde er luftbefugtere den sidste halvdel af den rette indeklimaløsning, hvor både børn og personale har helbredsmæssigt ordentlige forhold.  

Luftfugtigheden er en afgørende del af indeklimaet

Det gode indeklima med ventilation og luftbefugtning forebygger sygefravær, koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og irriterede slimhinder. Dermed er indeklimaet med til at skabe fundamentet for børns indlæring og udvikling mange timer dagligt, og det er derfor nødvendigt at sikre, at luftfugtigheden er i orden. 
Sørg altid for at vælge en hygiejnesikret luftbefugter til børnehaver og skoler.

Hvordan sikrer du dit barns luftkvalitet og indeklima?

Første skridt på vejen til et sundt indeklima i dit barns institution er at få bestilt et professionelt indeklimatjek. Vores sygeplejerske og indeklimaekspert, Jeanet Berg, besøger gerne jeres institution for en uforpligtende dialog. Du kan kontakte Jeanet her.

Nyttig viden om det gode indeklima i børnehaver og på skoler:

Vi ved alt der er værd at vide om indeklima, helbred og luftfugtighed...