Mål dit indeklima

Indeklimamåling 

Derfor skal dit indeklima måles

For at opnå et sundt indeklima, med en god luftkvalitet, skal der både være styr på CO-niveau og den relative luftfugtighed. Det kan dog være svært ud fra symptomer alene at vurdere, hvori problemet består, da mange af generne såsom hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær kan skyldes begge dele.

Derfor tilbyder vi en komplet pakke, så du med data fra en indeklimamåling nemt kan afklare, om det er CO- niveau, luftfugtighed eller begge dele, der udgør et indeklimaproblem på din arbejdsplads.

Sådan foregår indeklimamålingen

Vores luftkvalitetslogger registrerer temperatur, luftfugtighed og luftens indhold af CO₂ over en periode på minimum 14 dage på jeres arbejdsplads.

Målingerne foretages hvert 15. minut, og registreres automatisk i vores system af luftkvalitetsloggeren.

Det giver et brugbart overblik over, hvor der kan gøres en indsats og dermed en positiv forskel for jeres indeklima.

Vejledning ud fra indeklimamåling

Vores ekspert kommer ud og placerer luftkvalitetsloggeren, hvor indeklimaet ønskes vurderet, og efter måleperioden kommer de og tager den med sig igen.

Når målingen er afsluttet, udarbejder vi en samlet oversigt med grafer og data, så I kan se, hvor jeres indeklima afviger fra det anbefalede.

På baggrund af indeklimamålingen vil vi udarbejde en anbefaling til jer med konkrete råd til, hvordan I kommer videre, og hvad I kan gøre for at opnå et sundt indeklima og komme generne til livs.

   

* Ved senere køb af fugtstyringsløsning refunderer vi 50 % af prisen.

    Kunne du tænke dig at få foretaget en udvidet indeklimamåling?

Læs vores sundhedsfaglige artikler om helbred og luftkvalitet...