Udgivet: November 2010 | Øje på arbejdsmiljø

Derfor er dit indeklima dårligt - og derfor er dit helbred i fare

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø "Årsager til dårligt indeklima"


Videncenter for Arbejdsmiljø om dårligt indeklima:

Et dårligt indeklima har stort set altid en kombination af flere årsager. De vigtigste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed.

Luftens kvalitet, temperatur og relative luftfugtighed

Dårlig luft giver dårligt indeklima. Det er fordi luften er påvirket af en eller flere generende eller sundhedsskadelige elementer. I arbejdssammenhæng er de mest almindelige årsager støv, forskellige gasser fra byggematerialer eller møbler, parfume eller udstødning fra trafikken.

Ud over luftkvalitet giver træk og varme også et dårligt indeklima. For høj varme er en af de mest almindelige årsager til et dårligt indeklima. På indendørs arbejdspladser (eksempelvis kontorer, offentlige institutioner og hospitaler) er en passende og komfortabel temperatur på 20-22 °C. Så snart temperaturen overstiger dette, stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte. Har du stillesiddende arbejde, må temperaturen ikke overstige 25 °C.

Derudover kan tør luft udgøre et problem for dit indeklima. Hvis luften er for tør udtørres slimhinderne, og det kan give træthed og ubehag, specielt hvis man arbejder ved en computerskærm. Hvis luften oven i købet er dårlig på grund af støv eller kemikalier, så kan problemerne forværres.

Tegn på at dit indeklima er dårligt

Vores kroppe er sensitive over for et dårligt indeklima. Det dårlige indeklima kan vise sig på mange måder, og det kan opleves forskelligt fra person til person.

Almindelige problemer på grund af dårligt indeklima:

  • Tørre, kløende eller irriterede øjne 
  • Træthed eller sløvhed 
  • Hovedpine 
  • Skulder- og nakkeproblemer 

Det er vigtigt at påpege, at symptomerne ovenfor kan have andre årsager end et dårligt indeklima. Skyldes symptomerne indeklimaet, så vil de sandsynligvis forekomme efter kort tids ophold på arbejdspladsen, forværres i løbet af arbejdsdagen og mindskes eller helt gå væk, når arbejdsdagen er ovre og du er hjemme igen.

Tør luft i kontormiljøer giver øget sygefravær

Kontormiljøer, der er udstyret med klimaanlæg om sommeren og opvarmes om vinteren, har en lav luftfugtighed uden korrekt befugtning. Udsættes medarbejderne gennem længere tid for tør luft, har det en indvirkning på deres sundhed, øger sygefraværet og giver lavere produktivitet.

Befugtning reducerer statisk elektricitet og gener for medarbejderne

En af de første mærkbare virkninger af tør luft er stød som følge af statisk elektricitet, der opstår under en relativ luftfugtighed på 40 %. Andre mindre almindelige virkninger er tør og kløende hud, ubehag ved for tidlig udtørring af kontaktlinser, irriterede øjne og ondt i halsen samt øget dehydrering.

Lav luftfugtighed øger risikoen for luftbårne vira

Undersøgelser har vist, at overførslen af luftbårne vira, fx influenza, er større ved en lav luftfugtighed. Opretholdelse af en optimal luftfugtighed vil reducere overførslen af luftbårne vira på kontorer og reducere sygefraværet.

Optimalt indeklima giver øget produktivitet hos medarbejderne

Det anbefalede luftfugtighedsniveau for menneskers sundhed er en relativ luftfugtighed på 45-55 %. Store kontorer implementerer industrielle luftbefugtningsanlæg i deres centrale klimaanlæg for at fastholde dette niveau. Der findes dog også luftbefugtningsanlæg, som kan anvendes direkte i rummet og diskret øge luftfugtigheden.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler Sådan finder du ud af om du har den rigtige luftfugtighed


Tjek dit indeklima med en indeklimatest og få en indikation af, om luftfugtigheden udgør et problem.

Vi kan aflæse din luftfugtighed med et hygrometer for at se hvordan den relative luftfugtighed ligger i forhold til anbefalingerne.

Du kan fordybe dig yderligere i luftfugtighed og indeklima ved at læse vores artikler og undersøgelser. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.