Vælg den rigtige affugtningsløsning

Mål luftfugtigheden

Hvorfor måle luftfugtigheden?

Det er vigtigt at sikre et sundt og godt indeklima hjemme såvel som på arbejdspladser og i produktionsmiljøer. Et godt indeklima med en høj luftkvalitet afhænger af flere parametre. Særligt CO2-niveauet, temperaturen og luftfugtigheden er vigtige parametre at fokusere og måle på, når luftkvaliteten skal bedømmes. Men alt for ofte bliver der kun fokuseret og målt på CO2-niveau og temperatur. Luftfugtighed bliver derfor ofte overset som en vigtig faktor til at sikre et sundt, produktivt og ikke mindst smittefrit indeklima.

Hvad skal luftfugtigheden være indendørs?

Den relative luftfugtighed bør være mellem 40-60 % indenfor i lokaler og i produktionsmiljøer. En luftfugtighed uden for normalområdet kan have konsekvenser for bygningen, ansatte og produktionen.

En alt for lav luftfugtighed kan give udfordringer i produktionen. Statisk elektricitet kan opstå, hvor stød og gnister kan ødelægge vigtige komponenter i produkterne. Maskiner kan tage skade, så produktensartetheden ikke opretholdes. Hertil påvirker det også ansatte, da en lav luftfugtighed kan resulterer i øget sygefravær og et dårlige generelt helbred på arbejdspladsen grundet gener som vedvarende hoste, irriterede øjne, koncentrationsbesvær og øget smitterisiko med luftbårne vira.

Kom godt i gang med målingen af luftfugtigheden

Det er vigtigt, at du er opmærksom på luftfugtigheden i dit hjem, på din arbejdsplads og i din produktion. Hvis luften føles tør og der opleves gener, er det en god ide at måle luftfugtigheden. Det samme gør sig gældende, hvis luften føles meget fugtig. Dette gøres nemt og uden de store omkostninger ved at købe et hygrometer. Et hygrometer kan opstilles i lokalet og give en indikation om, hvorvidt dit indeklima er sundt eller usundt.

Det anbefales dog altid løbende at måle luftfugtigheden for at sikre, at generne ved en lav luftfugtighed ikke opstår .

Hvis luftfugtigheden er uden for normalområdet

Hvis luftfugtigheden er for lav, og luften derfor føles tør, er der brug for at hæve luftfugtigheden ved at tilføre fugt til luften. Det gøres effektivt ved at indtænke befugtning. Hvis luftfugtigheden derimod er for høj, og luften føles meget fugtig, kan der være behov for at sænke luftfugtigheden. Det gøres hurtigt ved at affugte. Om du har behov for at befugte eller affugte for at sikre et sundt og godt indeklima og arbejdsmiljø, findes der en lang række muligheder inden for befugtning- og affugtningsanlæg.

   

Hvordan måler jeg luftfugtigheden?

Flere artikler om befugtning, affugtning og indeklima...