Hvad er relativ luftfugtighed?

Hvad er relativ luftfugtighed?

Begrebet ”relativ luftfugtighed” er et procentmæssigt størrelsesforhold, der beskriver, hvor mættet luften er med fugt, samt hvor tæt den er på sit mætningspunkt.

Definition af luftfugtighed

Når man taler om luftfugtighed, er det i første omgang nødvendigt at skelne mellem relativ luftfugtighed og absolut luftfugtighed. Luft kan absorbere forskellige mængder fugt ved forskellige temperaturer. Overordnet set kan man sige, at jo højere temperaturen er, jo mere fugt kan luften absorbere. Ydermere er der et bestemt punkt ved hver temperaturgrad, hvor det ikke er muligt for luften at absorbere mere fugt. Dette punkt er kendt som ”mætningspunkt” eller ”dugpunktet”. Kondensat begynder at opstå ved dette punkt. I modsætning til den relative luftfugtighed, beskriver begrebet ”absolut luftfugtighed” den præcise mængde fugt, som luften indeholder, angivet i antal gram af vand pr. kilogram luft (g/kg).

Betydningen af relativ luftfugtighed

Opvarmning fører generelt set til nedsat relativ luftfugtighed, omend værdien for den absolutte luftfugtighed forbliver den samme. Passende luftfugtighed og den deraf følgende hygiejnisk perfekte luft er en nødvendighed for mennesker, dyr, planter og materialer samt research og udvikling, produktion, opbevaring og vedligehold.

Tør luft suger fugt fra mennesker

Eftersom tør luft forsøger at absorbere mere fugt, opsuger den også fugten fra sine omgivelser - herunder de mennesker, som befinder sig i dem. Dette fører til problemer såsom hudkløe, tørre øjne, hovedpine og træthed. Det optimale temperaturinterval for komfortabel luftkonditionering ligger mellem 21 °C og 22 °C med en relativ luftfugtighed, der ligger mellem værdier på 40% og 60%. For at løse problemet med tør luft kan man benytte sig af luftbefugtning.

Relativ luftfugtighed

Vil du vide mere om vigtigheden af korrekt luftfugtighed på arbejdspladsen?

Eksempel på relativ luftfugtighed

Lad os antage, at vi har et glas vand, hvori temperaturen ligger på 20 °C. Glasset indeholder 10 gram vand pr. kilogram luft med en relativ luftfugtighed på 70%. Det første, vi bør forholde os til, er, at luften allerede indeholder en anseelig mængde fugt og maksimalt kan absorbere 30% yderligere. Det står også klart, at luften vil nå dugpunkt-linjen, hvis den absolutte luftfugtighed forøges med 5 gram vand per kilogram luft. Luften ville også nå dugpunkt-linjen, hvis den blev nedkølet med mindst 6°C. Hvis vi på dette stadie tilfører damp til beholderen og dermed forøger luftfugtigheden, dannes der tåge efterfulgt af kondensering, hvis vi når 15 gram vand pr. kilogram luft. Set fra en anden vinkel kan man sige, at luften også vil nå mætningslinjen, hvorfor tåge og kondens vil opstå, hvis temperaturen sænkes med 6°C.

For lav luftfugtighed kan føre til sundhedsmæssige gener

Nogle mennesker oplever tegn på dehydrering ved niveauer af relativ luftfugtighed på under 30% såsom dem, der opstår ved opvarmning af bygninger om vinteren. Dette fører til udtørring af slimhinder, som derefter ikke længere hurtigt kan videretransportere støv, snavs og bakterier væk fra de påvirkede personers luftveje. Risikoen for åndedrætslidelser forøges, hvis disse elementer forbliver i luftvejene i længere tid. De typiske symptomer på sådanne lidelser er hoste, bronkitis, forkølelse samt inflammation af bihuler. Den fare, som uønskede mikroorganismer udgør, samt forekomsten af specifikke sygdomssymptomer, er minimal under forhold, hvor den relative luftfugtighed ligger i det mest optimale område på 40% til 60%.

En relativ luftfugtighed, hvis værdi ligger under 35%, fremmer forekomsten af støv, eftersom tøj, tæpper, møbler samt lignende genstande tørrer ud. Ammoniak og andre gasser, der også irriterer mennesker luftveje, opstår som følge af forkulningen af støv på radiatorer. Ydermere bliver syntetiske materialer af alle typer elektrisk ladet og opsamler således yderligere støvpartikler.

Udtørringen af slimhinderne i de øvre luftveje fører til svækkelse af disse organer (+ forklaring af slimhinders beskyttende funktion).

Fugt kan kondensere sig på kolde steder, hvis luftfugtigheden er for høj (over 70%). I sådanne forhold er det sandsynligt, at møblement, der indeholder organiske materialer, kan begynde at lugte på grund af dannelsen af mug eller skimmelsvamp. Dette kan også føre til skade på bygningen og/eller materiel skade (eks. dannelse af mug på termiske broer).

Hygroskopiske materialer er afhængig af korrekt luftfugtighed

Alle hygroskopiske materialer stræber efter at opretholde et ekvilibrium. Et hygroskopisk materiale opretholder derfor sit ekvilibrium, efterhånden som luftfugtigheden i den omgivende luft ændrer sig, hvilket forårsager, at det påvirkede materiale enten absorberer eller afgiver vand. En stor andel af materialerne i vores miljø indeholder vand i større eller mindre grad. Hygroskopiske materialer skiller sig ud, fordi deres vandindhold er afhængigt af den omgivende luftfugtighed. Et eksempel på et hygroskopisk materiale er træ - derfor påvirkes trægulve og træmøbler af luftfugtigheden.

Se en kort video, som forklarer hvad relativ luftfugtighed er

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...