Hvad er forskellen mellem et dugpunkt-system og et entalpi-kontrolsystem?

Drift af et dugpunkt-system

I første omgang fastlægges et punkt beliggende under både mætningslinjen samt målpunktet i HX-diagrammet. Systemet skal opvarmes før befugtning. Punktet beliggende under målpunktet nås derefter via maksimal befugtning. Da der i denne proces benyttes en adiabatisk metode, som forårsager en temperaturforøgelse under befugtningen, skal systemet opvarmes igen, når målpunktet er nået.

Den befugtningsproces, der finder sted ved anvendelse af dugpunkt-kontrol, igangsættes i de steder, hvor der forekommer meget høje niveauer af relativ luftfugtighed. Jo højere den relative luftfugtighed er, jo mere besværligt er det imidlertid af udføre befugtningen. Derudover nødvendiggør behovet for opvarming før og efter befugtningsprocessen, at der anvendes to luftspjæld i ventilationssystemet. Som følge deraf er et dugpunkt-kontrolsystem meget mindre energibesparende.


Drift af et entalpi-kontrolsystem

Derfor er det mere energibesparende entalpi-kontrolsystem bedre egnet til denne proces. Ved anvendelse af denne metode opvarmes luften, så den når både sin måltemperatur samt den påkrævede temperatur for adiabatisk befugtning.

Med adiabatisk befugtning nås målpunktet meget præcist, mens lufttemperaturen samtidig falder i henhold til den tidligere beregnede værdi. Eftersom denne proces finder sted under forhold med meget høje temperaturer og relativt lave niveauer af luftfugtighed, kan befugtningen udføres både nemt og fornuftigt set fra et energimæssigt standpunkt.

Dugpunktskontrolsystem i HX diagram

HX-diagram afbildning af et dugpunkt-kontrolsystem


Entalpi-kontrolsystem i HX diagram

HX-diagram afbildning af entalpi-kontrol

Vil du vide mere om dugpunkter og entalpi-kontrol i HX-diagrammer?

Her kan du se en video, som forklarer hvad forskellen mellem dugpunkt og entalpi-kontrol er

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...