Hvordan virker en dampbefugter med elektrodeopvarmning?

En dampbefugter med elektrodeopvarmning er en isotermisk luftbefugter, som genererer et flow af elektroner for at opvarme vand.

Elektroder, opvarmning og fordampning 

Denne teknologi gør brug af elektrisk modstand, dvs. vandets elektriske ledeevne. Strømgennemgangen og den efterfølgende genererede mængde damp er et resultat af sammenspillet mellem elektrodernes overflader, afstanden mellem elektroderne og den dybde, de er nedsænket ved. Elektrodenet med en bred overflade anvendes til at give forhærderne i vandet så stor en overflade, som det er muligt (på hvilken hærdemidlerne kan stabilisere sig). Forhærderne krystalliserer sig (forhærdes) på disse elektroder og fungerer som yderligere isolering. Eftersom fordampningsvandet kræver, at elektroderne er nedsunket ved en dybde, som stemmer overens med det faktiske forbrug, bevæger vandniveauet i dampcylinderen sig altid mod toppen, så den tilgængelige elektrode-overflade bliver mindre og mindre, og damp-udledningen efterfølgende bliver lavere og lavere.

Befugterens elektroniske system afgiver et signal, når cylinderen er fyldt op. Afhængigt af cylinder-type kan en cylinder enten genbruges (som det er tilfældet med vaskbare dampcylindere) eller ombyttes til en ny (smid væk-konceptet). Elektroderne vil altid have kontakt med vandet for at sikre, at enheden altid er klar til brug - selv, når den er bragt til standsning. Den kontrollerbare dampudledning ligger derfor i den lavere ende, og alt efter vandkvaliteten er den begrænset til 10 til 20% af den samlede dampmængde. (altid justerbart med 15–100%)

Drift af dampbefugter ved hjælp af modstandsvarme

Varmespændingen aktiveres via en afbryder, der afgiver en elektrisk kontrol-impuls. Den magnetiske indgangsventil åbner sig efter et vist tidsrum og lader vandet (alt efter udledningen af damp) flyde ind fra bunden, over fyldkoppen og ind i dampcylinderen. De magnetiske ind- og udløbsventiler kontrolleres kontinuerligt via enhedens elektronik, så både vandets kvalitet og ledeevne i dampcylinderen altid er ensartede. Den teknologi, der anvendes her, er også kendt som auto-adaptiv rensning af det tilgængelige, urensede vand.

Befugtning med elektrodeopvarmning

Befugtning ved hjælp af elektrodeopvarmning

Se vores Condair EL dampbefugter.

Vil du vide mere om befugtning med elektrodeopvarmning?

Skematisk layout over en dampbefugter, der anvender elektrodeopvarmning

Dampbefugter med elektrodeopvarmning

Se en video, som forklarer hvad en dampbefugter med elektrodeopvarmning er

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...