Hvad er en hybridbefugter?

Hvad er en hybridbefugter?

En hybridbefugter anvender to adiabatiske metoder til befugtning. En forstøver samt en fordampningsenhed anvendes parallelt til et opnå en vedvarende kombinationsløsning på problemer, som ellers opstår, hvis man kun anvender én af disse enheder. Dette gør det muligt for hybridbefugtere at opnå et enestående niveau af hygiejnisk kvalitet, mens de samtidig er yderst økonomisk rentable.

Drift af hybridbefugtere

En hybridbefugter er udstyret med en fordampningsenhed, som er lavet af særligt porøse og bestandige keramiske elementer med en stor indre overflade. Molekylære forstøvelsesdyser fordeles jævnt over hele overfladen på disse elementer. Dyserne er kegledyser, der forsynes med demineraliseret vand fra en lille tryk-forstærkende pumpe, som anvender for-renset vand (mellem 4 og 8 bar). (Hvis et vandrensningssystem med en frekvensmoduleret pumpe allerede er i brug, kan den tryk-forstærkende pumpe udelades, såfremt dette dømmes nødvendigt).

Af hygiejniske årsager demineraliseres befugtningsvandet ved hjælp af omvendt osmose, efter det er blevet blødgjort. Effektiv samt præventiv desinficering af vandet skal finde sted, således at mikroorganismer forhindres i at sprede sig. HygienePlus-konceptet har med sit patenterede sølv-ioniseringssystem vist sig at være en effektiv metode til sikring af den hygiejniske kvalitet i det lange løb.

De keramiske plader kan nemt fjernes og rengøres ved brug af højtryksrensere (op til 30 bar) og er genanvendelige i hele enhedens levetid.

Kombinationen af forstøvning og fordampning muliggør optimal anvendelse af det forsynede befugtningsvand, og den efterfølgende overskydende vandmængde er meget lav. Enheden kan derfor stå for sig selv (også af hygiejne-årsager), uden at det derefter er nødvendig at tilføre mere vand fra befugtningscyklussen.

Skal du bruge en hybridbefugter til dit projekt?

Hygiejnefunktion / udskylning

For at forhindre vand i at stagnere, bliver hvert sprøjtekredsløb, som ikke er aktivt, automatisk tømt via den tilhørende sprøjteventil (sprøjteventilerne er forbundne med tømningsudløbet, når enheden er i inaktiv tilstand). Hvis ledeevnen i forsyningslinjen overstiges, eller hvis anvendelse af befugtningssystemet ikke har været nødvendigt i mere end 23 timer, åbnes der en skylleventil, og forsyningslinjen med demineraliseret vand samt de andre forsyningslinjer i centralenheden skylles med demineraliseret vand i en vis tidsperiode. Under denne skylleproces bliver overskydende vand, der har akkumuleret sig i sprøjtekredsløbet, suget ud ved hjælp af den indbyggede vandpumpe.

Effektiv neutralisering af bakterier

Bakteriediagrammet understreger mikroorganismers evne til hurtig forplantning, når der ikke tages skridt mod at dæmme op for dem. HygienePlus®-konceptet udøver bakteriekontrol på en naturlig måde ved hjælp af sølvioner, der neutraliserer og forebygger mod bakterier. Den elektroniske styringsenhed med automatisk kapacitetsmåling sikrer præcis dosering med kontinuerlig desinficerende effekt. Sølvionerne sikrer hygiejniske forhold for alle de dele i befugtningssystemet, der kommer i kontakt med vand.

Se en kort video om, hvordan en hybridbefugter fungerer

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...