Fastlæggelse af homogenitetsindeks

Hvordan fastlægges et homogenitetsindeks?

Definition af homogenitetsindeks

Fastlæggelse af et homogenitetsindeks muliggør simpel og tydelig illustration af samt sammenligning mellem forskellige dampfordelingssystemer og giver omfattende information om kvaliteten af den homogene fordeling af damp.

Homogen fordeling af luftfugtighed er en afgørende forudsætning for korte fugtafstande samt undgåelse af stratifikation i nedstrømskomponenter. Mere om beregning af befugtningsafstanden.

Vurdering af homogeniteten af tilført damp er ikke vanskeligt, såfremt man har forståelse for de grundlæggende interaktioner, der finder sted. Tilførslen af damp forbedres, når den finholdighed, som dampen fordeles med, samt størrelsen på luftstrømstværsnittet forøges. Antallet og opsætningen af dampfordelere samt typer, antal og fordeling af dampdyser over hele området er af afgørende betydning.

I henhold til kravene i VDI 6022 ark 1 bør driften af dampbefugtere ske på en sådan måde, at dannelse af kondensvand i luftslangerne undgås. Af denne årsag skal fugtafstanden være passende, mens pålidelig og homogen fordeling af damp på tværs af luftstrømstværsnittet skal opretholdes.

Et homogenitetsindeks er yderst velegnet til nem og hurtig vurdering af den homogene fordeling af damp i dampfordelingssystemer.

Homogen fordeling med kort fugtafstand

Se en video som forklarer, hvad et homogenitetsindeks er

     
  

Fordeling af damp med lang fugtafstand

Vil du vide mere om homogenitetsindekset?

Luftstrømstværsnit:         OAir [m2]
Dampfordeler:                     nNH [stk.]
Dampudledning:                 nSO [enkelt- eller dobbeltsidet]
Antal dyser:                        nNZ [stk.]
Ydeevne af luftbefugtning: qS [kg/t]
Homogenitetsindeks:         HINX [ikke-dimensional værdi]

Udregning af homogenitetsindeks

Eksempel på beregnelse af homogenitetsindeks

System 1:


Esco DR73-A5.10-8 (med 20 dyser pr. dysesamling samt dobbeltsidet dampudledning) 
Damp-udledning:    100 kg/t 
Luftstrømstværsnit: 4 m² 
Antal dyser:             100 stk. 

  

System 2:

Alternativ variant (2 dysesamlinger samt 90 dyser med enkeltsidet dampudledning)

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...