Hvordan fungerer en gasdrevet dampbefugter?

En gasdrevet dampbefugter er en isotermisk dampbefugter, som bruger en gasbrænder i stedet for elektrisk energi til at opvarme vand til luftbefugtning.

Anvendelse af gasdrevne dampbefugtere er i reglen mere omkostningseffektivt, end det er tilfældet med strømdrevne luftbefugtere. Dette er i særdeleshed gældende i industrielle installationer, som i forvejen gør brug af et gas-net (afhængigt af gældende gas-/strømpriser).

Drift af gasdrevne dampbefugtere

Forbrændingssystemet i en gasdrevet dampbefugter er baseret på en modulerende og forblandende gasbrænder samt en kontrolventil til styring af gastrykket. Når befugtning er nødvendigt, starter brænderens blæser, som genererer et negativt lufttryk ved luftindtaget. Blæseren kører i en kort periode for at udrense systemet. Tændmekanismen aktiveres derefter i 15 sekunder. I denne periode udfører den automatiske, elektroniske tændmekanisme en diagnosticering af sikkerhedssystemet. Denne diagnosticering omfatter også en test af den trykafbryder, som overvåger det negative lufttryk ved luftindtaget. Såfremt sikkerhedssystemet fungerer korrekt, åbner kontrolventilen for gastrykket, og tændmekanismen antænder sammenblandingen af luft/gas.

Kontrolventilen for gastrykket garanterer et korrekt blandingsforhold mellem luft samt natur- eller propangas og er ikke afhængig af blæserhastighed eller eksterne forhold i omgivelserne. Luft og gas sammenblandes fuldt ud i blæseren og føres derefter gennem brænder-åbningerne, hvor forbrænding finder sted.

De varme forbrændingsgasser flyder over en skillevæg i varmeveksleren og mod udløbet for udledningsgas.

Niveau-enheden overvåger konstant niveauet i vandtanken. Når apparatet opstartes, tjekker kontrolenheden, om niveau-enheden fungerer korrekt. Under denne test fyldes tanken i første omgang op til punkt “A”, hvorefter den tømmes, så vandet når niveau “C”, hvorefter tanken igen bliver fyldt op til punkt “A”. Når tanken igen er blevet fyldt op til niveau “B”, og testen af niveau-enheden er vellykket, er luftbefugteren klar til drift. Så snart befugtning er nødvendigt, begynder forbrændingsprocessen samt produktionen af damp.

Konventionel udsugning i en gasdrevet dampfugter

DVGW-certificeret udblæsningsluftvej med varmegenvinding


Se en kort video om, hvordan en gasdrevet dampbefugter virker

I tvivl om du skal bruge en gasdrevet dampbefugter til dit projekt?

Genvinding af udledt gasvarme via ventilationsanlæg

Anvendelse at HVAC-udstødningsluft til at udlede gas giver en række markante fordele. Den første af disse er, at installationen er betydeligt nemmere, mens der ikke længere er behov for en skorsten. Udledt gasvarme anvendes og genskabes via varmegenvinding i HVAC-enheden, uden at dette resulterer i, at kvaliteten af den udledte luft forringes.

Den ophobede energi i den udledte gas er gratis at anvende, og de besparelser, som opnås derved, kan modregnes i udgifterne til ventileret varme.

En række forskellige kraft-niveauer lader dig vælge den rette enhed til dine behov, som du kan bruge til en bred vifte af formål. Ydermere forøges det varmeniveau, som opnås med HVAC-enheden, i trit med mængden af damp.

Den samlede varmeeffekt fra udledt gas er en kombination af sensibel varme, som dannes ved hjælp af den høje temperatur på den udledte gas, samt latent varme i form af damp. Værdierne, som står i parenteser, repræsenterer sensibel varmevinding uden spildvarme.

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...