Elektrode- eller resistive dampbefugtere?

Elektrode og resistiv er de to hovedtyper af elektriske dampbefugtere, som man som HVAC-virksomhed vil købe og installere. De er begge alsidige og kommer i en række forskellige størrelser til montering enten i rum eller ventilationskanal.

Set fra en entreprenørs perspektiv er indkøbspris og let installation ofte de vigtigste hensyn i valget af en enhed. For en kunde eller en slutbruger er startomkostningerne også vigtige, men det er de løbende driftsudgifter og vedligeholdelseskrav også.

Forskellen mellem elektrode- og resistiv dampbefugtere

Hovedforskellene mellem elektrode- og resistiv-teknologierne ligger i, hvordan de opvarmer vandet i dannelsen af damp, og hvordan dampproduktionen styres.

Elektrode dampbefugtere

Elektroden koger vandet ved at sende elektrisk strøm igennem det. Jo mere strøm der passerer gennem vandet, desto større er dampproduktionen. Det betyder, at produktionen øges med et højere vandniveau, eller når højere mineralniveauer gør vandet mere ledende.

For at opretholde en præcis produktion reguleres koncentrationen af mineraler i vandet via afløb og udskiftning med friskt vand. Dette giver typisk mulighed for en fugtighedskontrol på omkring +/-5 % RH. 

Resistive dampbefugtere

Resistive befugtere danner damp ved at overføre varme fra modstandsvarme-elementerne til vandet. Dampproduktionen styres ved at påføre mere eller mindre varme til vandet frem for at styre vandniveauet eller ledeevnen. Det medfører en mere præcis fugtighedsstyring på omkring +/-5 % RH med postevand.

Idet vandets mineralindhold ikke har nogen effekt på dampproduktionen, kan resistive befugtere også anvendes med RO-vand. Eftersom vandets mineralindhold er meget lavt, eliminerer det praktisk talt dannelsen af kalkaflejringer, hvilket signifikant mindsker vedligeholdelsesbehovet.

Det forbedrer også fugtighedskontrollen ved at fjerne behovet for regelmæssig tilførsel af friskt (koldt) vand for at reducere mineralniveauerne. En konstant vandtemperatur resulterer i en konstant dampproduktion og giver mulighed for, at den resistive befugter anvendes med RO-vand til at kontrollere fugtigheden med +/-2 % RH.

Installations- og anskaffelsesudgifter

Af de to teknologier har elektrodebefugtere ofte de laveste anskaffelsesudgifter. Installationsudgifterne for både elektrode- og resistive-befugtere er sammenlignelige, og de er desuden begge nemme at installere, da de blot kræver tilslutning til strøm, vandledning og afløb.

Driftsomkostningerne for en dampbefugter er især bestemt af to ting. Energien, der kræves for at omdanne vandet fra en væske til en gas, og omkostningerne ved at håndtere det, der bliver tilbage i befugteren.

Ved brug med postevand er energiudgifterne de samme for begge befugtere, idet de anvender samme mængde elektricitet til at danne dampen. Men hvis den resistive befugter anvendes med RO-vand, er strømforbruget mindre, fordi der sendes meget lidt varmt vand ned i afløbet. Selvom energiforbruget forbedres ved brugen af RO-vand, øges vandforbruget, eftersom 50 % af vandet sendes ned i afløbet som led i den indledende filtreringsproces.

Skal du bruge hjælp til at vælge den rette dampbefugter?

Kalkaflejring i elektrodebefugtere

Med en elektrodebefugter ophobes vandets mineraler som kalkaflejring i plastikcylinderen, i takt med at damp produceres. Når disse cylindere er fulde af kalkaflejring, udskiftes de. Dette er ligetil og indebærer fordelen ved en meget hurtig vedligeholdelse og minimale nedetider for befugtningssystemet. Ulempen er, at cylinderne kan være dyre og medføre løbende udgifter til reservedele.

Kalkhåndtering i resistive dampbefugtere

Eftersom resistive dampbefugtere ikke leder strøm gennem vandet, kan de anvendes med kogekamre i rustfrit stål, der kan rengøres frem for at blive udskiftet. Dermed bortfalder udgiften til cylindere, der skal kasseres, og man sparer udgifter til reservedele. Og det i en sådan grad, at startomkostningerne ved den dyrere resistive enhed kan være tjent hjem inden for 18 måneder.

Så selvom de løbende driftsudgifter kan være mindre ved en resistiv befugter, tager vedligeholdelsen længere tid, fordi enheden skal tømmes for kalk. Men der findes avancerede systemer, såsom Condair RS resistive dampbefugtere, der mindsker dette servicebesvær i kraft af den innovative kalkhåndtering. En ekstern kedelstensamler gør det muligt at fjerne kalkaflejringen hurtigt og let uden at skulle åbne befugterens kabinet, hvilket reducerer vedligeholdelsestiden betydeligt.

Hvilken dampbefugter skal du så vælge?

Som vi har forklaret her, har begge teknologier fordele og ulemper, og valget af system afhænger i høj grad af slutbrugerens behov. Hvis der er brug for en meget nøje fugtighedskontrol, kunne resistive befugtere med eller uden RO-vand være den bedste løsning.

Hvis en nøje fugtighedskontrol ikke er så vigtig som simpel vedligeholdelse og minimale nedetider, kunne en elektrodebefugter med sine udskiftelige cylindere være det rette valg. Men hvis kunden ønsker de laveste omkostninger over hele enhedens levetid, herunder til anskaffelse, service og forbrugsvarer, bør valget falde på en resistiv befugter.

Læs også vores artikel om beregning af befugtningsafstanden

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...