Hvad er luftbefugtning?

Hvad er luftbefugtning?

Hvis et lokale har et for tørt miljø og der er brug for at hæve luftfugtigheden ved at tilføre vand til luften, så gøres det med en befugter eller et befugtningsanlæg. Helt konkret findes der to muligheder. Man kan enten lave befugtning i kanalen eller direkte i rummet. Luftbefugtning i kanalen er en løsning som integreres i ventilationen og kan ikke ses med det blotte øje i rummet. Den anden mulighed er at befugte direkte i rummet. Her opsættes og installeres befugtningsmodulet i loftet eller på væggen i lokalet, og så vil produktet spraye fint forstøvet rent vand ud i luften. Mængden af tilført vand bliver styret og kontrolleret, så man hverken får det for tørt eller for fugtigt.

Luftbefugtning øger luftfugtigheden til det rette niveau

Ligesom for høj luftfugtighed kan være skadelig, så kan for tør luft have store konsekvenser for dit indeklima på arbejdspladsen. Vi styrer luftfugtigheden i en lang række brancher, hvor vi sikrer at indeklimaet er optimalt både for medarbejdere og maskiner. Befugtning giver desuden en køleeffekt, kaldet evaporativ køling.

FAQ om luftbefugtning, indeklima og ventilation

Vi ved alt, der er værd at vide om luftbefugtning. Der er mange spørgsmål om luftbefugtning i relation til indeklima, ventilation og energibesparelser, så vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål herunder. Du kan også læse mere om hvad relativ luftfugtighed er og hvad isotermisk luftbefugtning er.

Behov for mere viden om, hvad luftbefugtning kan gøre for din produktion og indeklima?

1. Får jeg ikke et dårligt indeklima, hvis jeg gør det mere fugtigt?

Nej. Det er en udbredt misforståelse, at jo mindre fugt der er i luften, jo bedre indeklima får du. Det er forkert, at luften skal være så tør som muligt. Den optimale luftfugtighed for mennesker og maskiner er 40-60 %, og ofte er der en indendørs luftfugtighed på under 30 %. Især om vinteren er luftfugtigheden lav.

Et indeklima med tør luft giver større risiko for spredning af luftbårne vira, gener som hovedpine, udtørring af hud og øjne samt statisk elektricitet. Derfor giver den rette luftfugtighed et optimalt indeklima, hvor sygefraværet mindskes og velværet øges.

2. Vil befugtning få mine maskiner i produktionen til at ruste?

Nej. Dine maskiner vil først begynde at ruste, hvis luftfugtigheden kommer op over 80 %, og vi sørger for at holde din luftfugtighed på 50 %.

3. Skal jeg have bygget mit ventilationsanlæg helt om, hvis jeg vil have befugtning?

Nej. Befugtning er et add-on til dit eksisterende ventilationsanlæg. Vi sætter nogle befugtere op, som fungerer selvstændigt uden om dit ventilationsanlæg.

4. Kommer der mug og svamp i mine produktionslokaler, hvis jeg befugter?

Nej. De fleste har vænnet sig til et alt for tørt indeklima med en luftfugtighed under 30 %, som er skadeligt for produktion og mennesker. Mug og svamp opstår først ved en luftfugtighed over 80 %, og vi styrer luftfugtigheden så den holder sig på maks 60 %. Vores befugtere forstøver og fordamper vandet meget fint og giver ingen dryp. Du vil opleve et behageligt indeklima med en fint fordelt fugttilførsel.

5. Er befugtning ikke meget dyrt?

Nej. Fordi du kan nedsætte dit luftskifte ved også at anvende befugtning som kølemetode, så er det en lille luftmængde, som skal befugtes. 

6. Befugtning giver energibesparelser - er det dokumenteret?

Ja. Vores befugtning giver massive energibesparelser hos Facebook, Terma, RPC Superfos, HMF, Ericsson og mange flere. Der er oftest payback på befugtningsanlægget inden for to år. Herefter kan du glæde dig over en årlig energibesparelse sammenlignet med hvis du var fortsat udelukkende ved at køle med almindelig ventilation. Vi laver altid en gratis energiberegning, så du kan se hvad du kan forvente at spare, inden du siger ja til et tilbud fra os.

7. Hvordan kan jeg være sikker på, at det vand som kommer ud i luften i lokalet er helt rent og ikke kalker mine maskiner til?

Vores HACCP og ISO 22000 certificering sikrer dig rent vand fri for bakterier og kalk. Du kan læse mere om hygiejne og rent vand fra Condair her.

Tilbage til Viden om luftbefugtning og affugtning 

Mere information om befugtning, affugtning og evaporativ køling...