Udgivet: Februar 2010 |  PLoS Biol 8(2): e1000316. doi:10.1371/journal.pbio.1000316

Absolut luftfugtighed og sæsonbestemte udbrud af influenza i den kontinentale del af USA

J. Shaman et al.


Resumé

Forekomsten af influenza A topper om vinteren i de tempererede områder. Årsagen til sæsonudsvingene i influenzaoverførslen er relevant for sundhedsvæsenet og videnskaben, men er ikke klarlagt ordentligt.

Undersøgelser peger på, at den relative luftfugtighed (RH) påvirker både overførslen af influenzavirus (IVT) og virussens overlevelse (IVS). Forfatterne analyserede disse data igen for at afdække forholdet mellem den absolutte luftfugtighed (AH) udendørs og IVT og IVS. De bemærker, at den absolutte luftfugtighed (AH) påvirker både overførselseffektiviteten og IVS mere signifikant, end RH gør.

"I tempererede områder udviser AH både indendørs og udendørs en stærk sæsonbetinget cyklus, der aftager om vinteren. Denne sæsoncyklus falder sammen med en forøgelse af IVS og IVT om vinteren og kan muligvis forklare influenzaens sæsonudsving".

Ved at se på AH's daglige negative afvigelse fra det flerårlige, daglige gennemsnit i amerikanske stater opstillede forfatterne en rate for overforekomsten af "lungebetændelse og influenza" (P&I) ved hjælp af en klassisk SIRS-model (Susceptible – Infected – Resistant – Re-Susceptible = modtagelig – smittet – resistent – modtagelig igen). Negative afvigelser kunne typisk registreres i de 4 uger op til udbruddet af influenzaepidemierne. Simuleringen af de årlige kurver for den gennemsnitlige daglige overforekomst af P&I-dødeligheden passede godt med de statistiske data.

Forfatterne mener, at kortsigtede prognoser for epidemisk influenza kan udarbejdes ved hjælp af data om negative afvigelser i udendørs AH.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Dette studie viser, at lav absolut luftfugtighed udendørs synes at være en pålidelig prognoseparameter for udbrud af sæsonbetingede influenzaepidemier.

Men eftersom direkte eller indirekte kontakt, enten fysisk eller i form af at deles om luften, er en absolut forudsætning for enhver mikrobiel overførsel, og denne overvejende sker indendørs, er det klart, at det er den indendørs snarere end den udendørs luftfugtighed, der er den væsentlige kausale faktor bag spredningen af influenza.

Når udendørsluft med en lav absolut luftfugtighed kommer ind i bygningen og bliver varmet op, falder den indendørs relative luftfugtighed.

Over for en lav udendørs luftfugtighed kan vi intet stille op, men vi kan påvirke fugtighedsniveauerne i bygninger ved hjælp af hygiejniske befugtningssystemer. I en verden, hvor den indendørs luftfugtighed i bygninger blev holdt på et optimalt niveau, ville influenzaepidemier blive begrænset, hvis ikke ligefrem elimineret. Influenza og almindelige forkølelser ville blive uafhængige af de sæsonbestemte udsving i udendørsluften.