Udgivet: Juni 2015 | Journal of Infection (2015) 71, S54eS58

Influenza og luftfugtighed - Derfor kan du have godt af lidt mere damp

J.A. Metz, A. Finn 


Resumé

Influenza er en vigtig årsag til sygdom og dødelighed om vinteren i områder med tempereret klima. Det er åbenlyst, at der er et sammenfald mellem influenzaepidemier og vintertiden, men den kausale sammenhæng kendes endnu ikke til fulde. Undersøgelser af, hvilken betydning den relative luftfugtighed (RH) og temperaturen har for overførslen af vira, deres overlevelse samt forekomsten af infektioner, har ikke givet endegyldige svar. En række nylige, spændende studier har i stedet fokuseret på den absolutte luftfugtighed (AH) og påvist stærkt signifikante sammenhænge med niveauerne af viras overlevelse og overførsel, både på laboratoriet og i epidemiologiske modeller.

Artiklen gennemgår evidensen for årsagssammenhængen mellem absolut luftfugtighed og overførslen af influenza og skitserer, hvordan denne sammenhæng vil kunne medføre en ny tilgang til, hvordan influenza og muligvis andre virusepidemier i vintermånederne begrænses.

Konklusion

Citat: "Data antyder, at udendørs niveauer af AH påvirker fugtighedsniveauerne indendørs, og at simple luftbefugtere kan være egnede til at hæve AH til de niveauer, der er forbundet med en signifikant reduktion af influenzaviras overlevelse".

"At reducere influenzarelateret sygdomsforekomst og dødelighed ved at øge den absolutte luftfugtighed i daginstitutioner, klasseværelser, på hospitaler, plejehjem og offentlige steder generelt er en spændende, ny mulig strategi i bekæmpelsen af influenza".

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Om det er den absolutte luftfugtighed (fugtighedsvolumen) eller den relative luftfugtighed (% mættet), udendørs eller indendørs, der er den primære årsag bag årstidsbestemte influenzaepidemier, er en ret akademisk diskussion. Eftersom vi ikke har nogen indflydelse på den udendørs luftfugtighed, vil den praktiske konsekvens være den samme i begge scenarier: Om vinteren bør vi holde niveauerne i den indendørs luftfugtighed oppe ved hjælp af hygiejnisk befugtning som led i forebyggelsen af influenza

En lav absolut luftfugtighed udendørs forårsages af de kolde vintertemperaturer og luftens reducerede evne til at holde på fugten. Lave temperaturer udendørs betyder, at varmesystemer tændes indendørs. Når udendørsluften med en lav absolut luftfugtighed kommer ind i bygningen og bliver varmet op, falder den indendørs relative luftfugtighed brat.

Det skaber det perfekte indendørsklima for, at influenzavirus kan overleve og overføres mellem personer i lokalet. Det øger også personernes sårbarhed, idet den mukociliære barrierefunktion i vores åndedrætsorganer svækkes – derfor kan lidt mere damp være godt for os.