Udgivet: 1972 | Southern Medical Journal, July 1972, Vol. 65, No 7

Befugtning som middel til at reducere luftvejssygdomme hos børnehavebørn

C. Sale


Resumé

Dette prospektive interventionsstudie blev udført med 515 børnehavebørn (i alderen 2½ til 6 år) i tre private børnehavebygninger. Forfatteren analyserede effekterne ved fire typer af interventioner: befugtning i skoler og hjem (gruppe 1), udelukkende i skoler (gruppe 2), kun i hjemmet (gruppe 3) og ingen befugtning overhovedet (gruppe 4). Undersøgelsesperioden: november 1969 til maj 1970.

Sale analyserede sygedage relateret til forkølelser, identificeret via lærere, forældre og børnelæger. Skolebygning 1 blev befugtet med en gennemsnitlig relativ luftfugtighed på 50 %, mens luftfugtigheden i bygning 2 og 3 var 10 til 15 % lavere.

Data sammenfattes i tabellen.

Resultaterne: Næsten 50 % reduktion af sygefraværet på grund af befugtningen på skolen. En yderligere reduktion af sygefraværet blev opnået med yderligere befugtning hjemme, mens sygefraværet vendte tilbage til niveauet før studiet, efter befugtningen stoppede.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Resultaterne i Sales studie er ganske klare. Opretholdes en relativ indendørs luftfugtighed på ca. 50 %, kan luftvejsinfektioner hos børn reduceres til næsten det halve i sammenligning med en tør atmosfære på under 40 % RH.

Sale påviste en yderligere effekt ved også at regulere luftfugtigheden i hjemmet. Dette viste sig i sig selv at være en fordel, men ikke i så høj grad som en befugtning i børnehaven.

Selvom børnene brugte meget mere tid i hjemmet, er risikoen for infektioner mindre, idet eksponeringen for potentielle smittebærere er mere begrænset hjemme end i børnehaven.