Udgivet: 1981 | Digest of the 3rd CMBFS Canadian Clinical Engineering Conference

Luftfugtighed om vinteren og relateret sygefravær på canadiske hospitaler

G. Green


Resumé

I dette studie blev det samlede medarbejderfravær (mistede arbejdsdage - LWD) på tre hospitaler sammenholdt med den gennemsnitlige relative luftfugtighed i de indendørs arbejdsomgivelser. Studiet blev gennemført over tre vintre: 1973/4, 1974/5 og 1975/6. To af hospitalerne havde ingen regulering af luftfugtigheden (B og C), mens et hospital (A) havde et befugtningssystem installeret.

Undersøgelsen blev gennemført over tre vinterperioder (oktober til april). Data fra vinteren 1973/74 vises ikke i tabellen, eftersom luftfugtighedsniveauerne mellem de befugtede og ikke-befugtede hospitaler var for små, hvorfor der ikke kunne konstateres nogen forskel i sygefraværet. Temperaturen var den samme på alle hospitaler, 24 °C ±0,5 °C.

Tabellen viser sammenligningen for de to år med signifikante forskelle i luftfugtighed og LWD’er. LWD-årsgennemsnittet er 2,5 %. Dette gennemsnitlige antal mistede arbejdsdage blev på de befugtede hospitaler reduceret til 1,87 % (et fald på 0,63 %) i vinteren 1974/5 og 1,56 % (et fald på 0,94 %) i 1975/6.

Sygefravær forårsaget af luftvejssygdomme udgjorde ca. 60 % af sygefraværet ifølge en undersøgelse, som forfatteren gennemførte blandt hospitalspersonalet.

Tilbage til sundshedsfaglige artikler 


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Dette treårs-studie viste en signifikant reduktion af sygefraværet igennem de seks vintermåneder som følge af befugtning af arbejdsomgivelserne, selvom de opnåede fugtighedsniveauer (34,4 og 31,2 % RH) var beskedne og under det ideelle målniveau på 40 % RH.

Studiet indikerer, at befugtning kan reducere det forventede samlede sygefravær på 2 til 3 % med 0,5 til 1 % blandt voksne medarbejdere.

Dette er meget signifikant set i forhold til både sundhedsudgifter, produktivitet, lønsomhed og løntab.