Udgivet: November 2016 | Poster session, “INDOOR AIR 2016” Conference in Ghent, Belgium

Er lav indendørs luftfugtighed en drivkraft bag hospitalserhvervede infektioner?

S. Taylor, W. Hugentobler


Baggrund

I USA og Europa er fejl under den stationære patientbehandling den 6. hyppigste dødsårsag (1). En signifikant andel af denne skrækkelige statistik er dødsfald som følge af nye infektioner, såkaldte nosokomiale eller hospitalserhvervede infektioner (HAI’er), som patienterne får på hospitalet. Mindst 10 % af alle patienter, der indlægges på en sundhedsfacilitet for at modtage behandling, vil udvikle en HAI (2). Alene i USA er der mere end 100.000 om året, der dør af disse infektioner. Hvad er de miljømæssige faktorer bag fænomenet, og hvad kan vi gøre for at kontrollere epidemien?

Studiet

Ti enestuer på to etager blev fulgt i 12 måneder. Fem rum på en etage var til patienter med akutte medicinske eller kirurgiske tilstande, og fem rum på den anden etage var til onkologiske patienter.

Miljømæssige parametre blev målt hvert femte minut i de ti patientrum, hvilket genererede adskillige millioner datapunkter i det år, projektet strakte sig over.

Patientudfald afgjort ud fra anonymiserede lægejournaler blev sammenholdt med rumforholdene. En multivariabel-statistisk analyse med lineær regression blev udført for at analysere korrelationen mellem indendørs målinger og nye patientinfektioner (HAI'er). HAI’er blev fundet som vist forneden.

Resultater (del af studiet ”The Hospital Microbiome”)

Lav relativ luftfugtighed indendørs var associeret med flere patient-HAI’er. Patient-HAI’er var omvendt proportional med relativ luftfugtighed (RH) som en uafhængig variabel i de respektive patientbehandlingsrum.

Konklusion

Befugtning er en effektiv, men endnu ikke fuldt udnyttet præventiv foranstaltning mod hospitalserhvervede infektioner i form af bakterielle og virale infektioner. En RH på mellem 40 og 60 % vil givetvis give et sikrere indendørs miljø for patienter og personale.


Referencer:

1. J. T. James 2013. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harm Associated with Hospital Care. J Patient Safety 9(3), 122-128.
2. D. C. Classen, R. Roger, F. Griffin, F. Federico, T. Frankel, N. Kimmel, J. C. Whittington, A. Frankel, A. Seger, B. James 2011. ‘Global Trigger Tool’ Shows That Adverse Events In Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. Health Affairs, 30(4), 581–589.

Tilbage til sundshedsfaglige artikler 
Patient HAIs were inversely associated with relative humidity

At least 10% of all patients who enter an inpatient healthcare facility for treatment will develop a HAI (2)

Potential sources of HAIs

Several environmental parameters were measured every five minutes in the ten patient rooms

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Dette studie understreger mulighederne for at reducere luftbårne bakterielle og virale infektioner i sundhedsvæsenet ved at opretholde en optimal luftfugtighed.

En relativ luftfugtighed på mellem 40 og 60 % vil givetvis give et sikrere indendørs miljø for patienterne.

Dette vil ikke alene forbedre patienternes behandling og helbred, men også reducere udgifterne til behandling af patienter med hospitalsrelaterede infektioner, der kunne være undgået.