Udgivet: Marts 1973 | Heating, Piping and Air Conditioning, Vol. 45, No.3

Befugtning og forekomsten af infektioner i de øvre luftveje

A. Gelperin


Resumé

Dette retrospektive kohortestudie sammenlignede forekomsten af infektioner i de øvre luftveje hos to grupper af militære rekrutter, der var indkvarteret i kaserner med samme konstruktion og ventilation.

Den ene gruppes kaserne blev befugtet til en RH på 40 % (±5 %), mens den anden kaserne ikke blev fugtighedsreguleret og havde en gennemsnitlig RH på 20 % (±8 %).

Studiet sammenlignede forekomsten af infektioner i de øvre luftveje (diagnosticeret af militærlægen) i de to grupper. Undersøgelsen blev foretaget over to perioder, 19. oktober til 19. december 1970 (738 rekrutter) og 11. januar til 20. marts 1971 (822 rekrutter).

Den gennemsnitlige forekomst af infektioner i de øvre luftveje pr. rekrut var 1,14 i gruppen med befugtning og 1,33 i gruppen uden befugtning. Forekomsten af lidelser i mave-tarm, urinveje, hud samt rifter, kontusioner og psykiske sygdomme/handicap var identisk.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

En lav indendørs luftfugtighed har den dobbelte effekt, at den gør det muligt for luftbårne bakterier at holde sig infektiøse og luftbårne i længere tid, samtidig med at den nedsætter kroppens forsvar mod dem på grund af dehydrering og svækkelse af vores mukociliære rensning.

Det mest slående ved dette studie er det faktum, at de infektioner i de øvre luftveje, som rekrutterne led af, blev klinisk bekræftet af en læge og nedskrevet i en lægejournal, hvilket sikrede en høj grad af nøjagtighed.

Studiet viser, at befugtning og brugen af befugtere reducerer forekomsten af luftvejsinfektioner hos personer, der benytter det samme bygningsmiljø.