Udgivet: August 2007 | Environ Int. 2007 Aug;33(6):850-7. Epub 2007 May 17

Den relative luftfugtigheds dikotomi i forhold til indendørs luftkvalitet

P. Wolkoff, S. K. Kjaergaard


Resumé

"Vi har med en analyse af forskningslitteraturen revurderet, hvordan lav relativ luftfugtighed (RH) kan påvirke den umiddelbart opfattede indendørsluftkvalitet (IAQ), inkl. lugte, og udløse irritationssymptomer (dvs. IAQ opfattet på længere sigt)".

Forfatterne udførte en analyse af litteraturen i store medicinske databaser via termen "relativ luftfugtighed" kombineret med en bred vifte af termer som: luftkvalitet, kabineluft, tørre øjne, formaldehyd, inflammation, slimhinder, kontorer, ozon, lugte, sanseirritation, partikler, tårer, syge bygninger-syndromet, indelukket luft og VOC'er (flygtige organiske forbindelser). Vigtigt: "Luftbåren virusinfektion" og "fugtighedsbeskadigede bygninger og materialer" var udelukkelseskriterier og blev ikke valgt.

RH’s effekt på den umiddelbart og langtidsopfattede IAQ via VOC’er, ozon og partikler er kompleks, fordi både bygningsmaterialernes termodynamiske tilstand og emissionsegenskaber påvirkes.

Konklusion

"De fleste følger ved luftfugtighed er tvetydige", er forfatternes kernekonklusion, som de udtrykker i publikationens titel, "Dichotomy" ("dikotomi").

Epidemiologiske, kliniske studier og studier af menneskelig eksponering indikerer, at en lav RH spiller en vigtig rolle for den øgede frekvens af meldinger om øjenirritationssymptomer som følge af ændringer i tårefilmen. Studier indikerer, at en RH på ca. 40 % er bedre for øjnene og de øvre luftveje end niveauer under 30 %. Den optimale RH i forhold til udtørring af slimhinderne kan variere for øjnene og luftvejene.

Citat: "Anbefalingen om, at "IAQ bør være tør og kølig" ... bør overvejes nøje i sammenhæng med udviklingen af irritationssymptomer i øjnene og de øvre luftveje i løbet af en arbejdsdag. Studier indikerer, at en RH på ca. 40 % er bedre for øjnene og de øvre luftveje end niveauer under 30 %”.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Luftfugtighedens "dikotomi", eller rettere dens vidt forskellige konsekvenser på forskellige niveauer, blev allerede illustreret på Schofield Sterling-diagrammet. Dens ”optimale zone”, der ligger mellem tiltagende sideeffekter af lavere og højere luftfugtigheder, forklarer, hvorfor emnet stadigt diskuteres. Vurderingen af "det optimale relative luftfugtighedsniveau" varierer efter personlige holdninger og efter, om der fokuseres på "frygt for for høj luftfugtighed" eller "helbredsmæssige fordele".

Wolkoffs studie viser, hvor vigtigt det er at opretholde en relativ luftfugtighed over 40 % på kontorer, hvor mennesker konstant arbejder ved computerskærme.

Ved lavere luftfugtighed oplever folk mange gener i forbindelse med tørre øjne. Det er særligt et problem for dem, der anvender kontaktlinser.

Et optimalt niveau på mellem 40-60 % RH forhindrer dehydrering af tårefilmen og slimhinderne i de øvre luftveje.