Udgivet: April 2013 | PMID: 23023409 DOI: 10.1097/ICO.0b013e31826671ab

Konsekvenserne af lav luftfugtighed på den menneskelige tårefilm

A. A. Abusharha, E.L Pearce


Resumé

Forfatterne undersøgte konsekvenserne af tør luft på tårefilmens fysiologi. 12 unge forsøgspersoner (10 mænd, 2 kvinder med en gennemsnitsalder på 29,8 år), der ikke havde nogen sygdomshistorik med tørre øjne, blev i 60 minutter eksponeret for hhv. en meget lav relativ luftfugtighed (RH) på 5 % og en RH på 40 % i et klimakammer.

Resultater

Der var signifikante ændringer i tårefordampningshastigheden (P = 0,00), den non-invasive tårestabilitet (P = 0,00), lipidlagstykkelsen LLT (P = 0,00), øjenkomforten (P = 0,00) og tåreproduktionen (P = 0,01) efter eksponeringen for det udtørrende miljø. Der blev ikke observeret nogen signifikante forskelle mellem normale og tørre miljøomgivelser i forhold til tåreosmolariteten (P = 0,09) og øjnenes overfladetemperatur (P = 0,20).

Konklusion

Fordampningshastigheden, tårelipidlagstykkelsen, øjenkomforten, tårestabiliteten og -produktionen blev påvirket negativt af en lav RH. Tårefilmsparametrene, der blev observeret efter eksponering for udtørrende omgivelser i 1 time, svarede til dem, der findes hos patienter, der lider af tørre øjne.

For at undgå brud i tårefilmen og mulige skader på øjenoverfladen bør man derfor på tørre steder forbedre det omgivende miljø, eller tårefilmen bør beskyttes mod skadelige omgivelser.

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Vores øjnes tårefilm hjælper til at holde øjnene sunde og synet klart.

Dette studie viser, at eksponering for tør atmosfære påvirker vores tårefilm skadeligt.

Dette understreger behovet for at opretholde en indendørs luftfugtighed over 40 % RH, især i kontormiljøer, hvor folk anvender computerskærme, der belaster øjet ekstra.

I indendørs kontormiljøer falder RH typisk under 40 % om vinteren, hvor tør udendørs luft opvarmes, hvilket resulterer i lav indendørs luftfugtighed. Disse betingelser kan dog også opstå på kontorer med ventilation om sommeren, idet fugt fjernes fra luften under afkøling.