Udgivet: Januar 1975 | ASHRAE Transactions vol. 80

Effekten af indendørs relativ luftfugtighed på sygefravær og forkølelser i skoler

G. Green


Resumé

I vinteren 1961/62 blev elevers sygefravær monitoreret på seks offentlige skoler i Saskatoon- og Halifax-regionerne i Canada. Halvdelen af skolerne havde befugtere installeret til at regulere luftfugtighedsniveauerne, mens den anden halvdel ikke havde. Den indendørs relative luftfugtighed blev målt gennem samme periode for at se, om der var nogen korrelation mellem luftfugtighed og sygdom. Resultaterne viste en signifikant reduktion af elevernes sygefravær i skolerne med højere niveauer af indendørs luftfugtighed.

Saskatoon-studiet blev gentaget af Green 10 år senere, i vinteren 1971/2, hvor man tilføjede seks yderligere skoler i Saskatoon-regionen til de oprindelige seks i et forsøg på at bekræfte resultaterne og afdække årsagerne til korrelationen mellem øget luftfugtighed og nedsat sygefravær.

Sideløbende med denne undersøgelse blev der indsamlet offentlige data om det gennemsnitlige elevsygefravær på 11 af Saskatoons skoler i perioden 1960-70. Ud af de 11 skoler var de fire ikke-befugtede og de syv befugtede. Det viste sig, at der var konstant lavere sygefravær på de befugtede skoler end på de ikke-befugtede skoler.

Citat: "Der kunne påvises en lineær korrelation mellem indendørs relativ luftfugtighed og det procentuelle sygefravær på 12 Saskatoon-skoler, med en påvisning af en 20 % reduktion af alt sygefravær i sammenhæng med, at den gennemsnitlige relative luftfugtighed i skoletimerne øgedes fra 22 til 35 %."

Tilbage til sundshedsfaglige artikler 

Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Befugtningens effekt på reduktionen af sygefravær var meget konsistent på tværs af alle de studier, som Green analyserede eller gennemførte. Selv i undersøgelsen med 11 skoler med 4.400 elever, der blev fulgt gennem 11 år, var lavere sygefravær forbundet med højere luftfugtighed. Det var tilfældet, selvom den tilstræbte luftfugtighed på 40 % RH faktisk aldrig blev nået.

Ud over den personlige fordel for os alle i form af et bedre helbred, er et reduceret sygefravær et reelt afkast af den investering, der består i at befugte offentlige bygninger som f.eks. skoler og universiteter.

Dette gælder ikke kun den forbedrede uddannelse, elever får ved at være i skole og ikke i sengen, men også reduktionen i de sekundære infektioner, som eleverne bærer hjem og smitter resten af familien med, med sygefravær på arbejde til følge.