Udgivet: 1965 | Acta Otolaryngol Suppl. 1965;200:SUPPL 200:1-62.

Om slimstrømningen i den menneskelige næse

G. Ewert


Resumé

Ewert udviklede en ny in vivo-teknik ved hjælp af et stereomikroskop til direkte observation af farvede submikrone pulversporstoffer (kalciumfosfat) placeret i forsøgspersonernes næsebor. Stereomikroskopet gav en forstørret og perfekt belyst synlighed af bevægelige sporstoffer på forsøgspersonernes næseskillevægge. Forsøgspersonerne lå på ryggen og indåndede luft fra rummet (med en temperatur på 23° C (±2) og en relativ luftfugtighed på 20 til 88 %, afhængigt af årstiden (med et gennemsnit på 43,55 % RH).

Forfatteren målte personligt den periode, som sporstoffer skulle bruge til at tilbagelægge en afstand på 2 millimeter (den observerede gennemsnitstid var 30 sekunder).

174 voksne (89 ♂, 85 ♀, 12-80 år; gennemsnitsalder 42,5, >50 % rygere), der alle var patienter på en øre-, næse- og halsklinik i Stockholm, blev undersøgt.

Ewert udførte tre målinger på hver side af næsen og analyserede medianværdierne i forhold til luftfugtighed, rygevaner, køn og alder. Der blev ikke fundet nogen forskelle på tværs af køn eller alder.

Konklusion

Dataene viste et kontinuerligt fald (lineær regression) i den mukociliære strømningshastighed under 70 % RH. I takt med at luften blev mere tør, blev den mukociliære rensning langsommere.

Den gennemsnitlige strømningshastighed for alle forsøgspersoner var 4,2 mm/min. (Se grafen). Rygere havde en klart reduceret strømningshastighed (3,6 mm/min. vs. 4,8 mm/min. for ikke rygere).

En stabil forskel i den mukøse hastighed mellem den såkaldte "langsomme side" og den "hurtige side" bekræftede det velkendte fænomen "nasal cyklus" (den mukociliære strømningshastighed og luftstrømningen skiftevis øges og reduceres, udløst af blokering og frigørelse i næseslimhinden).

Tilbage til sundhedsfaglige artikler Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Luftbårne urenheder opfanges af vores næseslimhinder og transporteres til halsen for siden at blive nedbrudt i fordøjelsessystemet. Det er det første værn mod luftbårne bakterier, så enhver svækkelse af denne proces gør os mere sårbare over for sygdomme.

Ewerts undersøgelse er unik, idet han undersøgte personer, der ikke blev forhåndsudtaget ud fra alder eller lægejournal. Han konstaterede objektivt, at tør luft gør den mukociliære rensning langsommere, frem for, som andre studier, at forlade sig på forsøgspersoners subjektive meninger om, hvorvidt de kunne smage sakkarinindikatorer placeret i deres næsebor.

Det er desuden den eneste undersøgelse, der har målt den mukøse strømning på begge sider i næsen og dermed undgået de fejlbedømmelser, der ligger i at ignorere den velkendte "nasale cyklus".

Den progressive reduktion af strømningen i vores næseslimhinder i takt med lufttørheden, som Ewert observerede, indikerer, at lav luftfugtighed medfører et fugtighedstab fra slimhindelaget og en svækkelse af vores første værn mod luftbårne patogener.