Udgivet: September 1948 |  Journal of Experimental Medicine, 88 (3) 361-368

Den relative luftfugtigheds påvirkning af infektiviteten af luftbåren influenza A-virus (af PR8-stammen)

William Lester


Resumé

"Hvide mus blev udsat for atmosfære indeholdende kendte mængder forstøvet influenza A-virus (PR8-stammen) med konstant styrke under forhold med varierende luftfugtighed. Resultatet var, at en mængde forstøvet virussuspension, der afstedkom en 100 procents dødelighed hos dyr eksponeret for hhv. 30 og 80 % relativ luftfugtighed, kun medførte døden hos 22,5 % af musene ved en luftfugtighed på 50 %. Luftfugtigheder mellem disse værdier gav mellemliggende resultater." (Se grafen)

"Infektiviteten af den luftbårne virus aftog så hurtigt ved en luftfugtighed på 50 %, at det var umuligt at opnå en 100 % dødelighed hos de eksponerede mus, selv ved en kraftig forøgelse af dosissen af forstøvede vira."

"Brugen af dialyseret virussuspension (kommentar: virussuspension uden salt) ved en luftfugtighed på 50 % resulterede i, at alle eksponerede mus døde. Det antyder, at luftfugtighedens skadelige effekt var relateret til tilstedeværelsen af natriumklorid i den forstøvede suspension."

"Disse resultater med influenzavirus ligner i høj grad dem, som Dunklin og Puck nåede frem til med bakteriestammerne pneumokokker, streptokokker og stafylokokker. Det indikerer, at den faktor, der står bag luftfugtighedens dødelige effekt, er fælles for saltholdige mikrodråber og kan inaktivere vira og bakterier."

Tilbage til sundhedsfaglige artikler 


Kommentar til studiet

Dr.med. Walter Hugentobler

Den mørke, "døde zone" på grafen er værd at bemærke. Den viser, at mere end 90 % af musene døde, da de blev eksponeret for luftbåren influenza i omgivelser, hvor luftfugtigheden var under 40 % og over 70 % RH.

Den høje dødelighed for musene viser virussens evne til at overleve i længere tid ved lave og høje luftfugtighedsniveauer. Den lave musedødelighed viser, hvor hurtigt virussen blev inaktiv i det mellemste luftfugtighedsområde.

Den ekstra observation vedrørende luftbårne mikrodråbers egenskaber er meget vigtig.

Inaktiveringen af virus skete kun, når de forstøvede virussuspensioner (som standard anvendtes hesteserum) indeholdt salte. Det fysiologiske saltindhold i dråberne kan meget vel inaktivere vira og bakterier i luftfugtighedsområdet fra 40 til 60 % RH, hvor det er superkoncentreret som følge af vandtab på grund af fordampning.